Privacyverklaring Waarborgfonds Kinderopvang 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Waarborgfonds Kinderopvang. Waarborgfonds Kinderopvang respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen; 
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten; 
  • zorgvuldig beveiligen. 

Doeleinden van gebruik 

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Waarborgfonds Kinderopvang inbepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Waarborgfonds Kinderopvang gebruikt uw persoonsgegevens voor:  

  • Gebruik maken van onze diensten (inschrijvingen op evenementen, cursussen en/of trainingen, contactformulier en abonnement op de helpdesk van Waarborgfonds Kinderopvang) Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en om u te kunnen informeren. De gegevens die u ons met de inschrijfformulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek 
  • Communicatie (nieuwsbrief) Inschrijven voor de nieuwsbrief doet u via het inschrijfformulier op de website van Waarborgfonds Kinderopvang of door het afnemen van een abonnement op de helpdesk van Waarborgfonds Kinderopvang. Afmelden kan onderaan in iedere nieuwsbrief/nieuwsflits. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van het online programma MailChimp. Dit programma maakt gebruikersstatistieken ook inzichtelijk voor ons. Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, geeft u toestemming om deze informatie te gebruiken. Wij verstrekken het abonneebestand van de nieuwsbrief niet aan derden. Om vanuit Mailchimp te kunnen versturen, exporteren wij bij toestemming de persoonsgegevens voornaam, achternaam en e-mailadres. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van MailChimp. Met MailChimp heeft Ruimte-OK een verwerkersovereenkomst afgesloten. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp. 

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. 

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst (aanmelden cursus of evenement, of stellen van vragen via onze helpdesk of contactformulier). Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. 

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. Dit is het geval wanneer u een abonnement op de helpdesk van Waarborgfonds Kinderopvang heeft. 

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in uitzonderlijke gevallen na te kunnen gaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. 

Borgstellingen & garanties 

Bij de borgstellingen verzamelen wij naast organisatiegegevens ook bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het aanvragen en beoordelen van een borgstelling en/of garantie. Deze gegevens worden op een beveiligde server bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn. 

Verstrekking aan derden 

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. 

Gegevensbeveiliging 

Waarborgfonds Kinderopvang maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegdenzich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. 

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. 

Cookies 

Waarborgfonds Kinderopvang gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Google Analytics 

Waarborgfonds Kinderopvang maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens zijn versleuteld en worden anoniem verwerkt. Er worden geen gegevens gedeeld met Google. De Google-Analytics Cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google. 

Links naar andere websites 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Waarborgfonds Kinderopvang is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Waarborgfonds Kinderopvang vallen. 

Inzage 

U mag Waarborgfonds Kinderopvang vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Waarborgfonds Kinderopvang verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactforumlier op onze website of via info@waarborgfondskinderopvang.nl

Waarborgfonds Kinderopvang 
Herenstraat 39 
3512 KB Utrecht