Welkom

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzaalwerk, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

 

Fase-0 gesprek

Met een fase-0 gesprek professionaliseren we uw opdrachtgeverschap en helpen we u op weg. Welke ontwikkelingen en opgaven komen er op u af? Waar moet u mee aan de slag en hoe organiseert u dit? Denk aan de energietransitie, IKC vraagstukken en de veranderende wet- en regelgeving. 

> Meer weten

 

Borgstellingen

Bent u betrokken bij de (ver)bouw, inrichting of het onderhoud van een (integraal) kindcentrum? Of heeft u een andere investering gepland? Door een borgstelling aan te vragen, verzoekt u ons deze betalingen te doen als uw organisatie dat tijdelijk of helemaal niet meer kan. Dit biedt uw financier extra zekerheid.

> Meer informatie