Welkom

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzaalwerk, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

 

Veranderende regels vragen extra investering kinderopvang

De veranderende eisen rondom het binnenklimaat en de wetgeving over energie-audits vragen de komende jaren om investeringen in de kinderopvang. Afhankelijk van uw situatie kunnen deze investeringen flink oplopen. Waar u aan moet voldoen en wat dit kost leest u hier.

Borgstellingen

Bent u betrokken bij de (ver)bouw, inrichting of het onderhoud van een (integraal) kindcentrum? Of heeft u een andere investering gepland? Door een borgstelling aan te vragen, verzoekt u ons deze betalingen te doen als uw organisatie dat tijdelijk of helemaal niet meer kan. Dit biedt uw financier extra zekerheid. Bekijk hier wat er allemaal mogelijk is.