Welkom

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzaalwerk, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

 

Verslag Kennisdag "Grip op Kwaliteit" 2018

Ruim 300 deelnemers, uit de doelgroepen onderwijs, kinderopvang en gemeenten, vonden op 6 maart hun weg naar Amsterdam voor een zeer geslaagde vijfde editie van de landelijke Kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’. Lees hier het verslag van deze dag. 

> Verslag

Borgstellingen

Bent u betrokken bij de (ver)bouw, inrichting of het onderhoud van een (integraal) kindcentrum? Of heeft u een andere investering gepland? Door een borgstelling aan te vragen, verzoekt u ons deze betalingen te doen als uw organisatie dat tijdelijk of helemaal niet meer kan. Dit biedt uw financier extra zekerheid.

> Meer informatie