Welkom

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzaalwerk, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

 

Nieuw ondersteuningsaanbod IKK

Per 1 januari 2019 verandert de beroepskracht-kindratio (BKR) voor de opvang van baby’s. Uit onderzoek blijkt dat dit een kostprijsverhogend effect heeft op de exploitatie van kinderopvang. Het Waarborgfonds ondersteunt organisaties die door invoering van deze aanpassing een tijdelijk liquiditeitstekort hebben.

> Meer informatie