Welkom

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. Daarnaast delen we kennis en ondersteunen we actief bij het verder professionaliseren van de sector kinderopvang. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

 

Webinar: Op weg naar een uurprijs voor 2021

In deze workshop leert u middels een eenvoudig plan van aanpak een begroting op te stellen om vanuit hier de uurtarieven voor aankomend jaar te bepalen, verklaren en verantwoorden.

>> Meer informatie

Webinar: Wetgeving en Toezicht 

We geven handvatten om je als organisatie voor te bereiden op een inspectiebezoek en oefenen we communicatiestijlen om vanuit gelijkwaardigheid de dialoog aan te kunnen gaan.

 >> Meer informatie