Welkom

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzaalwerk, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

 

Virtueel Kinderdagverblijf

Hoe richt u uw kinderdagverblijf in? Wat mag wel en wat niet van de wetgever? Het Virtueel Kinderdagverblijf (VKD) biedt uitkomst. In het Virtueel Kinderdagverblijf vindt u alle actuele wet- en regelgeving voor kinderopvangaccommodaties.
 

> Meer informatie

Kwaliteitskader Huisvesting 

Huisvesting is één van de middelen die organisaties nodig hebben om nu en in de toekomst goede kinderopvang te bieden. Waarborgfonds Kinderopvang heeft als hulpmiddel dit document ontwikkeld.
 

 > Lees verder