Welkom

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzaalwerk, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

 

Nieuw
Workshop - Verduurzaming

De workshop Verduurzaming gaat in op de ontwikkelingen die er spelen en geeft u inzicht in de opgave waar u aan dient te voldoen. We geven u handvaten om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Welke slimme oplossingen zijn er én hoe zijn de maatregelen aantrekkelijk te financieren? Welke kansen biedt het u?

> Meer weten

Nieuw ondersteuningsaanbod IKK

Per 1 januari 2019 verandert de beroepskracht-kindratio (BKR) voor de opvang van baby’s. Uit onderzoek blijkt dat dit een kostprijsverhogend effect heeft op de exploitatie van kinderopvang. Het Waarborgfonds ondersteunt organisaties die door invoering van deze aanpassing een tijdelijk liquiditeitstekort hebben.

> Meer informatie