Welkom

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. Daarnaast delen we kennis en ondersteunen we actief bij het verder professionaliseren van de sector kinderopvang. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

 

Kennisgroep ondernemers kleinschalige kinderopvangorganisaties

Onze professionals koppelen jou aan vergelijkbare ondernemers en samen vormen jullie een kennisgroep. Jouw kennisgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. Aanmelden kan nog!

>> Meer informatie

Benchmark en Sectorrapport Kinderopvang jaarcijfers 2020

Ben jij ook benieuwd welke gevolgen COVID-19 in 2020 heeft gehad voor de financiële ontwikkeling van de sector en of dat overeenkomt met de cijfers van je eigen organisatie? 

Lever je jaarcijfers aan