Welkom

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. Daarnaast delen we kennis en ondersteunen we actief bij het verder professionaliseren van de sector kinderopvang. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

 

Kennisgroep ondernemers kleinschalige kinderopvangorganisaties

Onze professionals koppelen jou aan vergelijkbare ondernemers en samen vormen jullie een kennisgroep.

 

>> Meer informatie

Nieuw Duurzaamheidsborgstelling

In de samenleving is duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp. Mede om die reden zetten kinderopvangorganisaties duurzaamheid steeds hoger op hun agenda. 

>> meer informatie