Welkom

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. Daarnaast delen we kennis en ondersteunen we actief bij het verder professionaliseren van de sector kinderopvang. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

 

Kennisgroep ondernemers kleinschalige kinderopvangorganisaties

Onze professionals koppelen jou aan vergelijkbare ondernemers en samen vormen jullie een kennisgroep.

 

>> Meer informatie

Verplichte voorwaarden voor veilig gebruik BSO Bus

Om het vervoer met de BSO Bus zo veilig mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt waar je aan moet voldoen. Op deze pagina vind je informatie en hulpmiddelen die helpen bij het voldoen aan deze afspraken.

>> meer informatie