Welkom

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering. We vormen een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzaalwerk, gastouders, gemeenten en financiers. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting zijn onze specialismen.

 

Nieuw ondersteuningsaanbod IKK

Op 1 januari 2019 zijn de laatste veranderingen van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking getreden. Deze wijzigingen hebben de komende maanden gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Heeft u nu al vragen of ondersteuning nodig? Twijfel niet en laat ons weten hoe we u verder kunnen helpen!

> Meer informatie