Netwerkkring Controllers

De netwerkkring Controllers heeft als doel het bij elkaar brengen van vakgenoten die elk vanuit hun professionele achtergrond kennis en inzicht met elkaar delen.

De nadruk ligt sterk op kennisdeling en leren van elkaar. Zo wordt bijgedragen aan professionalisering van het vak. De kring is bedoeld voor alle controllers in de kinderopvang en voor hen die eindverantwoordelijk zijn voor de financiële gang van zaken in de organisatie.

Samen sta je sterk, samen weet je meer!

Bas Vermeulen, begeleider netwerkkring Controllers

Je zult ontdekken dat anderen doorgaans tegen vergelijkbare zaken aanlopen als jijzelf. In dit netwerk krijg je de gelegenheid om dergelijke vragen en de antwoorden daarop met elkaar te delen. Verder blijf je goed op de hoogte wat er -vanuit financieel oogpunt- zoal speelt in de kinderopvang.

Thema’s
Onderwerpen die op de agenda staan betreffen thema's rondom de bedrijfsvoering, financiële administratie en managementinformatie: de omzetontwikkeling, diverse kostenaspecten (met name lonen en huisvesting), impact van externe ontwikkelingen (zoals corona), nieuwe wet- en regelgeving voor zover van belang vanuit financieel oogpunt, begroting- en verslaggevingszaken en wat in de rondvraag nog meer ter tafel komt.

Begeleiding
Bas Vermeulen begeleidt de netwerkkring Controllers. Enerzijds faciliteert hij de discussie zodat iedereen zich vrij kan voelen om te brengen en te halen in de groep wat voor hem of haar van belang is. Daarnaast brengt hij ook eigen kennis en relevante ontwikkelingen in om het netwerk mee te voeden. Naast Bas kunnen externe sprekers worden ingezet om op een wat meer specialistisch onderwerp hun kennis en ervaring te delen. Denk dan aan: risicomanagement, control- en beheersingsmaatregelen, specifieke wet- en regelgeving, etc.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten worden regionaal georganiseerd. Er zijn meerdere netwerkkringen voor controllers door het land. Per kring zijn er drie/vier bijeenkomsten per jaar. Deelname is op organisatieniveau en de kosten bedragen € 466,- excl. BTW per jaar. Naast de regionale bijeenkomsten vindt er eens per drie jaar een landelijke bijeenkomst plaats voor alle controllerskringen samen. Kijk in de agenda voor de data en tijden van de bijeenkomsten van dit jaar.

Aanmelden Controllerskring

Wil je eerst meer informatie? Neem contact met ons op!