Afbeelding bij artikel
dinsdag 09 april 2024
Body tekst

Wat betekent de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit voor mijn organisatie?

De rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) geldt voor organisaties die op 1 juli 2024 meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Iemand is een werknemer als deze in dienst is met een contract dat 20 of meer uren betaald werk per maand garandeert. Uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp'ers zijn geen werknemers. 

De WPM vereist dat werkgevers jaarlijks rapporteren over alle zakelijke en woon-werkkilometers, uitgesplitst naar vervoers- en brandstoftype, ook wanneer er een privéauto of -fiets wordt gebruikt. WPM heeft als doel om de CO2-uitstoot van zakelijk vervoer te verminderen met 1,5 megaton in 2030 in vergelijking met 1990. (1 megaton is 1 miljard kilogram CO2).

Er wordt in eerste instantie geen bovengrens opgelegd voor de CO2-uitstoot. Wel komt er een tussentijdse meting: liggen we in Nederland in 2026 niet op schema? Dan kan er alsnog een dwingende norm worden opgelegd.

Hieronder de belangrijkste punten nogmaals op een rijtje:

  • Ingangsdatum: 1 juli 2024 (rapporteren mag vanaf 1 januari maar handhaving zal starten over de periode vanaf 1 juli).
  • Voor wie: alle werkgevers met meer dan 100 werknemers.
  • Wat: verplichte jaarlijkse rapportage van alle zakelijke en woon-werkkilometers, uitgesplitst naar vervoers- en brandstoftype, ook wanneer er een privéauto of -fiets wordt gebruikt.
  • Wanneer rapporteren: uiterlijk 30 juni 2025 over 2e helft 2024. Daarna jaarlijks over het jaar daarvoor.
  • Het doel: de CO2-uitstoot van zakelijk vervoer moet in 2030 1,5 megaton lager liggen dan in 1990.
  • Er wordt in eerste instantie geen norm opgelegd waar de uitstoot onder moet blijven.
  • Er komt wel een tussentijds plafond: liggen we in 2026 niet op schema? Dan kunnen er alsnog dwingende normen opgelegd worden.

Meer informatie lees je in de Handreiking RVO