Knab Crowdfunding

Logo Knab.jpg

Wanneer ondernemers financiering nodig hebben dienen zij vaak een kredietaanvraag in bij een bank. Sinds een aantal jaren verandert de traditionele rol van banken en ontstaan er nieuwe financiers en financieringsvormen. Één van deze nieuwe financieringsvormen is crowdfunding.

Crowdfunding (letterlijk: publieksfinanciering genoemd) is een manier van financieren (funding) van een project met een duidelijk doel, door gebruik te maken van een groot aantal investeerders (crowd).

Knab is in 2012 opgericht als online bank voor particulieren. In 2014 werd Knab Zakelijk opgericht.  Een onderdeel van de organisatie is Knab Crowdfunding. Via Knab Crowdfunding regel je een lineaire bedrijfslening met een looptijd van minimaal 6 maanden en maximaal 10 jaar. Knab Crowdfunding werkt samen met Collin Crowdfund én is lid van de branchevereniging Nederland Crowdfunding.

Waarborgfonds Kinderopvang heeft een arrangement met Knab Crowdfunding voor het financieren van ondernemers in de kinderopvang, waarbij de risico’s voor investeerders afgedekt kunnen worden middels een borgstelling. Voor kinderopvangorganisaties kan deze vorm interessant zijn als alternatief voor de reguliere bancaire financiering. Zowel bij de start van een kinderopvangorganisatie, als ook voor investeringen door bestaande kinderopvangorganisaties. Denk hierbij aan uitbreiding, bedrijfsovername, vastgoed, werkkapitaal en groeifinanciering.

Tijdens het gehele proces word je persoonlijk begeleid door een ervaren Crowdfund Coach met kennis van de Kinderopvang begeleidt u als ondernemer bij het aanvraagproces en, interessant, investeert zelf altijd mee in een lening aanvraag. Daarnaast investeert Knab Crowdfunding investeert ook 10% in de benodigde financiering.

Contact

Wilt u meer weten over Knab Crowdfunding of over de financieringsmogelijkheden? Kijk dan op www.knab.nl/crowdfunding of neem contact op via 020-3031600.