Groene Agenda Kinderopvang

In een sector waarin we ons hard maken voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen is een duurzame kijk op de wereld niet meer weg te denken. Kinderopvangorganisaties zetten duurzaamheid daarom steeds hoger op hun agenda. Dit vanuit een intrinsieke motivatie: bijdragen aan een betere wereld. Soms worden deze investeringen ook vanuit financiële besparingsgedachten gedaan. Het kan ook je concurrentiepositie versterken. Ouders kiezen steeds vaker voor organisaties die een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. De ambitie is er, nu de uitvoering! Want vaak wil je wel, maar waar begin je?

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Stichting Groen Cement ondersteunen jou op een laagdrempelige manier in het maken van keuzes en de uitvoering daarvan. De Groene Agenda Kinderopvang geeft hiervoor een basis.

De Groene Agenda Kinderopvang ondersteunt op een laagdrempelige manier om met duurzaamheid binnen je organisatie aan de slag te gaan!

De Groene Agenda helpt je praktisch op weg. We nemen je in deze agenda stapsgewijs mee in de verduurzamingsopgave binnen jouw organisatie. De Groene Agenda bevat kennisitems, tools, praktijkervaringen, activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden vanuit acht agendapunten die zich elk richten op een ander onderdeel in het verduurzamingsproces. Loop de agendapunten in volgorde af of kies specifiek voor de agendapunten die passen bij de ambities van jouw organisatie.

De Groene Agenda Kinderopvang is ontwikkeld door Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Stichting Groen Cement in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.


Linker kolom

Agenda

1. Inzicht en inventarisatie
De eerste stap is het vormen van een beeld van de eigen opgave. Welke ontwikkelingen komen er aan? Wat betekent dit voor jouw organisatie? Waar sta je nu en welke stappen kun je zetten? Vul de checklist in om te bepalen op welk deel van de totale opgave je nog extra ondersteuning kunt gebruiken.

2. Gedrag en bewustwording
Gedrag is een belangrijk onderdeel bij het verduurzamen van je organisatie. Wat is de invloed van gedrag en hoe kun je de bewustwording onder medewerkers, ouders en kinderen vergroten? Met de tiplijsten voor op locatie maak je samen de omslag!

3. Energiebesparing
Denk je aan duurzaamheid, dan denk je aan energiebesparing. Met het stappenplan, de tiplijst en de checklist kun je zelf mogelijke energiebesparingen opsporen en zo direct besparingen doorvoeren. De tool 'Energie inzicht' helpt om de prioriteiten te bepalen.

4. Binnenklimaat
De afgelopen jaren is er veel aandacht voor het binnenklimaat. Er zijn vele optimalisaties mogelijk om het binnenklimaat te verbeteren, vaak al met kleine en gerichte maatregelenen. De app 'Schone lucht kinderopvang en school' en de handreiking Binnenklimaat Kindcentra helpen je de luchtkwaliteit in groepsruimtes en slaapruimtes te verbeteren.

Rechter kolom

5. Huisvesting
Een goed en duurzaam gebouw heeft als middel een positief effect op het welbevinden en het ontwikkelproces van kinderen en medewerkers. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ook in een huursituatie! De bijbehorende handreiking helpt je op weg.

6. Buitenspelen en biodiversiteit
Verbinding met de natuur start in de kindertijd. Maak buiten zijn en de natuur daarom onderdeel van de dagelijkse gang van zaken in jouw organisatie en kijk ook eens kritisch naar de biodiversiteit in en om jouw locatie(s)! Het stappenplan is daarbij een praktisch hulpmiddel om de biodiversiteit op jouw kinderopvanglocatie(s) te verhogen.

7. Duurzame inkoop en mobiliteit
Hoe is bij jouw organisatie de inkoop geregeld? Hoe komen jullie van A naar B? Met eenvoudige tips helpen we je op weg om jouw ambities om te zetten in concrete resultaten. Ook is er aandacht voor circulairiteit, oftewel: Reduce, Re-use en Recycle. Ook jouw kinderopvangorganisatie kan hieraan bijdragen!

8. Financieren van de maatregelen
Wil je aan de slag met maatregelen om te verduurzamen, dan heb je daar financiële middelen voor nodig.

Tekst

Praktijkvoorbeelden

Binnen de Groene Agenda Kinderopvang geloven we in de kracht van leren van elkaar en elkaar stimuleren door het delen van ervaringen. Anderen zijn ook ooit 'ergens' begonnen. Ontdek hoe 'verduurzamen' er in de dagelijkse praktijk uitziet! >> Naar de praktijkvoorbeelden

Meer weten?

Heb je nu al vragen of heb je ondersteuning nodig? Laat het ons weten! Je kunt ons bereiken via info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085 -130 56 83.

Tekst

 

Groene agenda kinderopvang

Gegevens:

Hoe heb je van de Groene Agenda Kinderopvang gehoord? Via:

Ik blijf graag op de hoogte

Volg ons ook op Social Media  LinkedIn.png 

CAPTCHA