Groene Agenda Kinderopvang

Logo Groene Agenda Kinderopvang.png

In de samenleving is duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp. Voor de sector kinderopvang geldt dat zeker ook. Als relevante partner bij kindontwikkeling is het juist deze sector die een goed voorbeeld moet geven en kinderen al vroeg het belang van duurzaamheid kan bijbrengen. 

Om kinderopvangorganisaties te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid is in samenwerking tussen de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang de Groene Agenda Kinderopvang ontwikkeld.

De Groene Agenda Kinderopvang ondersteunt op een laagdrempelige manier om met duurzaamheid binnen je organisatie aan de slag te gaan!

De Groene Agenda helpt je praktisch op weg. Er wordt op een laagdrempelige manier ondersteuning geboden bij het maken van keuzes en de uitvoering daarvan. De Groene Agenda bevat kennisitems, tools, praktijkervaringen, activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden vanuit acht agendapunten die zich elk richten op een ander onderdeel in het verduurzamingsproces. Je kunt alle agendapunten in volgorde aflopen of specifiek kiezen voor de agendapunten die passen bij de ambities van jouw organisatie.

Agendapunten

1. Inzicht en inventarisatie
De eerste stap is het vormen van een beeld van de eigen opgave. Welke ontwikkelingen komen er aan? Wat betekent dit voor jouw organisatie? Waar sta je nu en welke stappen kun je zetten? 

2. Gedrag en bewustwording
Gedrag is een belangrijk onderdeel bij het verduurzamen van je organisatie. Wat is de invloed van gedrag en hoe kun je de bewustwording onder medewerkers, ouders en kinderen vergroten?

3. Energiebesparing
Denk je aan duurzaamheid, dan denk je aan energiebesparing. Met het stappenplan, de tiplijst en de checklist kun je zelf mogelijke energiebesparingen opsporen en zo direct besparingen doorvoeren.

4. Binnenklimaat
Wil je ook stapsgewijs werken aan frissere lucht in jouw kinderopvanglocatie? Binnenkort is er een speciale app beschikbaar waarbij je via een stappenplan tips krijgt die op jouw situatie van toepassing zijn. Er zijn drie niveaus: van eenvoudige oplossingen waar dat mogelijk is, tot ingrijpende oplossingen waar dat nodig is.

5. Huisvesting
Een goed en duurzaam gebouw heeft als middel een positief effect op het welbevinden en het ontwikkelproces van kinderen en medewerkers. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ook in een huursituatie!

6. Buitenspelen en biodiversiteit
Verbinding met de natuur start in de kindertijd. Maak buiten zijn en de natuur daarom onderdeel van de dagelijkse gang van zaken in jouw organisatie en kijk ook eens kritisch naar de biodiversiteit in en om jouw locatie(s)!

7. Duurzame inkoop en mobiliteit
Hoe is bij jouw organisatie de inkoop geregeld? Hoe komen jullie van A naar B? Met eenvoudige tips helpen we je op weg om jouw ambities om te zetten in concrete resultaten. Ook is er aandacht voor circulairiteit, oftewel: Reduce, Re-use en Recycle. Ook jouw kinderopvangorganisatie kan hieraan bijdragen!

8. Financieren van de maatregelen
Wil je aan de slag met maatregelen om te verduurzamen, dan heb je daar financiële middelen voor nodig. Dat kan soms uit eigen middelen en soms middels externe financiering. We helpen je bij het maken van keuzes hierin.

Praktijkvoorbeelden

Binnen de Groene Agenda Kinderopvang geloven we in de kracht van leren van elkaar en elkaar stimuleren door het delen van ervaringen. Anderen zijn ook ooit 'ergens' begonnen. Ontdek hoe 'verduurzamen' er in de dagelijkse praktijk uitziet! >> Naar de praktijkvoorbeelden

Meer weten?

Heb je nu al vragen of heb je ondersteuning nodig? Laat het ons weten! Je kunt ons bereiken via info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085 -13 05 287.

Zo werken we samen aan een duurzame sector!

De Groene Agenda Kinderopvang is ontwikkeld door Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in samenwerking met de brancheorganisaties:

Brancheorganisaties banner.png