Kennisdag 2024

Het kan wél! Een goed klimaat voor alle kinderen

Een kennisdag voor  en door onderwijs, kinderopvang en gemeenten

Wanneer: Donderdag 14 maart 2024 van 11:30 uur tot 17:30 uur
Voor wie: Onderwijs, kinderopvang en gemeenten
Waar: Centraal in Utrecht

Komend voorjaar wordt door Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK de 7e editie van de goedbezochte Kennisdag georganiseerd. Het thema is ´Het kan wél! Een goed klimaat voor alle kinderen´. 

Het opgroeiende kind staat centraal, dat is onze gezamenlijke motivatie!

Kinderopvang, onderwijs en gemeenten kunnen in gezamenlijkheid veel uitdagingen oppakken. Het biedt kansen op het gebied van huisvesting, bedrijfsvoering, financiering, duurzaamheid en inclusie. Dit vraagt een goede samenwerking tussen de sectoren. Zo komen we tot innovatieve en creatieve oplossingen met het gezamenlijke doel: een goed klimaat creëren voor alle kinderen. Deze Kennisdag brengt de sectoren samen. Je doet kennis en inspiratie op en luistert naar succesverhalen uit de praktijk. Deelname is kosteloos.

Maximum aantal deelnemers bereikt, reservelijst geopend! 

Aanmelding reservelijst

Interactief debat
Onder leiding van Frénk van der Linden, journalist en documentairemaker, debatteren de vertegenwoordigers van de sectorraden kinderopvang, onderwijs, gemeenten en ministeries met elkaar. Zij gaan in gesprek over de grote maatschappelijke opgaven en hoe ze gezamenlijk kunnen zorgen voor een goed klimaat voor alle kinderen. Aan de hand van stellingen word jij actief betrokken en doe je dus écht mee aan dit debat.

Frénk van der Linden

Kennis- en inspiratiesessies
Na dit debat kun je deelnemen aan diverse sessies. Elke ronde heeft een grote plenaire sessie en meerdere kleinschalige kennis- en inspiratiesessies. In de sessies doe je kennis en inspiratie op en worden ervaringen uit de praktijk gedeeld. De inhoud is gericht op verschillende onderwerpen. Zo is er voor iedereen een sessie die past!

Bekijk de inhoud van de sessies

Linker kolom

Inspireren en kennisdelen

Deze dag wordt niet alleen vóór de sectoren kinderopvang, onderwijs en gemeenten georganiseerd, maar ook dóór hen. Wil jij kennis delen, inspiratie opdoen en leren van jouw collega's op het gebied van kwaliteit en functionaliteit van huisvesting, duurzaamheid, inclusie, bedrijfsvoering en financiering in kinderopvang en onderwijs? 

Dan ontmoeten wij je graag op de Kennisdag!

Aanmelden

Rechter kolom

Programma

11:30 uur | Inloop, lunch & opening

12:15 uur | Interactief debat 'Een goed klimaat voor alle kinderen'

13:15 uur | Het Ministerie van OCW vertelt over de voortgang van het Groeifonds en de sector kinderopvang over hun samenwerking voor een goed klimaat voor alle kinderen

14:00 uur | Kennisronde 1 

15:00 uur | Kennisronde 2

16:00 uur | Afsluiting en borrel