Les Petits Kinderopvang: Duurzame huisvesting

Werken met het Kwaliteitskader

Kwaliteit van de huisvesting en het verduurzamen daarvan draagt bij aan de primaire taak: het bieden van kwalitatief goede kinderopvang. Dat zien ze ook bij Les Petits, een kinderopvangorganisatie in een groene omgeving, vlakbij bossen en duinen, in en om Haarlem. 

Sandra Vlaar, directeur bij Les Petits:

‘Tijdens een inspiratiesessie van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang werd het kwaliteitskader huisvesting kinderopvang gepresenteerd. Dit is een instrument dat inzicht en houvast biedt om de vele onderwerpen rondom huisvesting in samenhang te zien. Ik werd hierdoor enorm getriggerd. Onze panden zijn ruim en licht en hebben grote buitenruimtes. We waren op dat moment zoekende naar hoe we onze panden verder konden verbeteren, onder andere op gebied van binnenklimaat, duurzaamheid en representativiteit en uitstraling. Na deze sessie zijn we binnen de organisatie in gesprek gegaan over onze huisvesting. Hoe kijken wij binnen de organisatie aan tegen huisvesting, wat vinden we duurzaam en wanneer is ons binnenklimaat van goede kwaliteit? Wat willen we uitstralen en welke ambities hebben we?'

'Het werd me toen helder dat, als we in de toekomst iets willen bereiken, een vertrekpunt en concrete doelen nodig hadden. We hebben uit het Kwaliteitskader een aantal criteria gekozen om mee aan de slag te gaan, en vervolgens een nulmeting uitgevoerd in samenwerking met Romy Schneider. Na de nulmeting hebben we doelen gesteld om aan te werken: duurzaam energiegebruik, het monitoren en beheersen van het binnenklimaat, het verbeteren van de representativiteit en inrichting van de buiten- en binnenruimtes en het efficiënter plannen en monitoren van het onderhoud.’

Digitale meters
Les Petits is in 2020 gestart met het stapsgewijs invoeren van ledverlichting en het plaatsen van digitale meters op de kinderdagverblijven die het binnenklimaat en de CO2 continu monitoren. Daarna is de ventilatie verbeterd, met name op de slaapkamers. De komende jaren ligt de focus op het binnenklimaat. Ook wordt er gestart met de buitenruimtes van de kinderdagverblijven. Deze worden ingericht conform een nieuw buitenspeelbeleid, opgesteld door de pedagogen van Les Petits. Voor de binnenruimtes wordt tevens een visiedocument en een meetinstrument opgesteld, zodat ook inrichting en representativiteit gemeten kunnen worden op kwaliteit. Het thema duurzaamheid zal hier zichtbaar in terugkomen, aldus Sandra.

‘Jaarlijks hebben we evaluatiemomenten ingepland, want natuurlijk moet je soms zaken bijstellen. Bijvoorbeeld omdat het maximaal haalbare behaald is. Of omdat we zien dat een bepaalde maatregel niet werkt. Het continue proces van vaststellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen helpt ons scherp te blijven.’


Ondersteuning

Ben je geïnspireerd en wil je ook aan de slag met verduurzaming binnen jouw organisatie? Heb je daarbij ondersteuning nodig? Laat het ons weten! Je kunt ons bereiken via info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085 -13 05 287.

Huisvesting

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op