Onderwijs en kinderopvang samen in Speel Leer Centrum De Wijde Wereld

Kiem is een de aanbieder van katholiek onderwijs te Uden, en beheert 12 scholen en een school voor speciaal onderwijs. In 2008 is het (gemeentelijk) besluit genomen dat er nog een school gesticht mocht worden in een nieuwbouwwijk.

Kiem heeft een plan ontwikkeld om een nieuw concept kindcentrum op te zetten met de naam Speel Leer Centrum De Wijde Wereld. Voor de ouders en kinderen is het Kindcentrum één organisatie met één aanspreekpunt. Het Kindcentrum kent geen aparte leslokalen en bso-ruimtes. Het is een centrum waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 welkom zijn en een dag arrangement krijgen aangeboden tussen 08:30 uur en 17:00 uur. Voor de dagopvang (0-4) zijn, mede vanuit de regelgeving, wel separate ruimtes gerealiseerd. Wil je weten ouders dit concept ervaren? Lees dan de brochure Ouders over Kindcentra – Portretten van Kindcentra 2020.

De kinderopvang is door de onderwijsorganisatie in een separate entiteit gestart. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde dat het onderwijs en de kinderopvang gescheiden georganiseerd moeten worden.

Er is een nieuw gebouw gesticht, waarbij de kinderopvangorganisatie huurder werd. De kinderopvangorganisatie is hierbij als starter beoordeeld. Er is een ondernemingsplan geschreven voor de start van de kinderopvang, waarmee een financieringsaanvraag werd ingediend bij de bank. Investeringen betreffen inventaris, buitenruimte en werkkapitaal. Het plan werd ook aan Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang voorgelegd voor een borgstelling. Zowel financier als Waarborgfonds beoordeelden het plan als haalbaar, waarna financiering en borging zijn verstrekt. Inmiddels wordt er nagedacht over uitbreiding van de locatie.

Voor Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang was dit een nieuw type aan

vraag, een startende kinderopvang met een directe relatie tot onderwijs. Veel plannen die worden voorgelegd voor borging in relatie tot IKC’s hebben betrekking op bestaande kinderopvangorganisaties die moeten investeren in inrichting, maar ook in een deel van het gebouw middels een appartementsrecht.

Kindcentra

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op