Samen bouwen voor kinderen

Bestuur beleid management en pedagogiek in het kindcentrum

In de kinderopvang worden vaak pas keuzes voor huisvesting gemaakt wanneer er iets vervangen moet worden of bij ver- of nieuwbouw. Maar je kunt efficiënter, duurzamer en prettiger gebruikmaken van je pand als je het als onderdeel ziet van de bedrijfsvoering. Met een strategische aanpak en doeltreffend teamwork maak je van huisvesting een fijne speel-/leeromgeving voor kinderen.

Samen bouwen voor kinderen’ is zorgen voor een ruimte waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen én waarin pedagogisch medewerkers prettig kunnen werken. Het woordje ‘samen’ is belangrijk. Met gedegen teamwork van medewerkers, bestuurders en specialisten kom je tot strategische plannen voor de huisvesting. Voor de korte en lange termijn. Duurzame en gezonde huisvesting wordt steeds belangrijker. Een gedegen strategie is dan ook een combinatie van wensen, eisen en vooruitkijken. Het belangrijkste? Beginnen bij het begin.

Wat hebben we nu?

Bouwen of verbouwen begint met een wens. De wens voor een nieuw pand of voor een andere invulling van een bestaand pand. Als er meerdere belanghebbenden zijn, zoals in een pand dat gedeeld wordt, is het belangrijk om die wens om te zetten in een gezamenlijke visie. Willen we een gezamenlijke entree
voor ouders en kinderen? Waar willen we dat kinderen en medewerkers elkaar ontmoeten? 

Een goed begin is het halve werk. Het kwaliteitskader huisvesting kinderopvang kan je hierbij op weg helpen. Hierin vind je eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria. Deze kun je gebruiken als hulpmiddel tijdens overleggen met betrokkenen. Ook dient het kader als checklist voor een gebouwscan van bestaande gebouwen. Begin daarbij met een inventarisatie. Wat is de huidige situatie? Wat is de ervaring en beleving? Hoe presteert het gebouw op het gebied van energieverbruik? Wat heeft prioriteit? Bovendien kun je het kwaliteitskader huisvesting kinderopvang als basis gebruiken om ambities al in het beginstadium inzichtelijk te maken. Zo krijg je meer inzicht in de benodigde investering.

Meer lezen

Duurzaamheid
Huisvesting

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op