IKC Knotwilg: Onderwijs, opvang én activiteiten onder één dak

Een viertal ondernemers exploiteren al ruim 15 jaar de kleinschalige kinderopvanglocaties De Blokkenhut, Buddies, Sam & Kids en Het Ruytertje in Amsterdam. In samenwerking met openbare basisschool Knotwilg hebben deze kinderopvangondernemers IKC Knotwilg opgericht. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zit men onder één dak. Kinderopvang Knotwilg heeft, als nieuwste locatie van deze ondernemers, een eigen deel in het gebouw.

Bassischool Knotwilg is één van de scholen van Stichting Zonova. Doordat er op andere locaties al wordt samengewerkt met deze stichting, voelde de samenwerking binnen IKC Knotwilg direct vertrouwd. Met de oprichting van IKC Knotwilg is een doorgaande lijn gerealiseerd, waarbij kinderen van 0 tot 13 jaar conform één en dezelfde pedagogische visie en didactische handelingen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.

In de aanloop naar de realisatie van IKC Knotwilg is Kinderopvang Knotwilg in augustus 2020 gestart met het aanbieden van peuteropvang, VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) en buitenschoolse opvang. Hiervoor was ruimte in een naastgelegen pand bij de basisschool. Hierdoor kon de bezetting op de groepen vast worden opgebouwd.

De nieuwbouw van basisschool Knotwilg werd door de gemeente Amsterdam gerealiseerd inclusief het gedeelte voor kinderopvang. Het deel voor de kinderopvang werd casco opgeleverd. De ondernemers zorgden zelf voor de afbouw en inrichting. Het voordeel van deze constructie is dat de ondernemers de locatie kunnen huren en niet zelf hoefden te investeren in een eigen gebouwdeel in een IKC. Dit blijkt in de praktijk veelal incourant en moeilijk te financieren.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang verstrekte voor de financiering van onder andere de afbouw en inrichting een borgstelling, waarmee gunstige (rente-)condities en voorwaarden konden worden geregeld.

Alle locaties van deze ondernemers, zo ook Kinderopvang Knotwilg, bieden kwalitatieve opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging en achtergrond. De ondernemers vervullen meerdere rollen binnen de locaties, zoals de rol van leidinggevende, administratief medewerker, pedagogische coach en staan, indien nodig, als pedagogisch medewerker op de groepen. Hierdoor is de betrokkenheid richting ouders en personeel groot en het contact persoonlijk.

Ondersteuning
Wil jij als gemeente, kinderopvangorganisatie of schoolbestuur meer weten over het organiseren en financieren van kindcentra? Of heb je specifieke vragen of hulp nodig? Neem dan gerust contact op met Cora Mastwijk via cora.mastwijk@waarborgfondskinderopvang.nl of tel. 06 - 83 25 17 50.Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang
Een goed gebouw heeft een positief effect op het gedrag, welbevinden en het ontwikkelproces van de kinderen en pedagogisch medewerkers die het gebouw dagelijks gebruiken. Het realiseren van een nieuw gebouw, dan wel het aanpassen van een bestaand gebouw is een complexe opgave waarin veel onderwerpen samen komen. Het Kwaliteitskader biedt organisaties in de kinderopvang het inzicht en de houvast om deze onderwerpen in samenhang te zien. Het is een werkdocument met een reeks eenduidige, herkenbare en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria ten aanzien van de Beleving, Gebruik en Techniek van een kinderdagverblijf. Het helpt bij het bepalen van de eigen visie op basiskwaliteit van de gebouwen. Dit voor zowel de Dagopvang (0-4 jaar) als de Buitenschoolse opvang (4-12 jaar).

Naar het Kwaliteitskader

 

 

Financiën

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op