Spring Kinderopvang 

Mark Udink is directeur bedrijfsvoering bij Spring Kinderopvang. Duurzaamheid zit niet alleen in zijn DNA, maar is één van de pijlers die het fundament vormt van Spring. Mark: “Duurzaamheid is zo’n belangrijk onderwerp, dat hoort bij Spring. 

Het is onze taak om dit aan kinderen mee te geven. In een sector waar in we ons hard maken voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen is een duurzame kijk op de wereld niet meer weg te denken. Daarbij is integratie van duurzaamheid en onze dagelijkse manier van werken essentieel.”

Visie- en beleidsvorming

De eerste stap was de agenda schrijven, oftewel beleidvorming: Hoe kijken we tegen duurzaamheid aan? Wat is onze visie en hoe ver willen we gaan? Het eerste ontwerp was gebaseerd op de 17 klimaatdoelen (SDG’s), maar die bleken lastig te vullen en ook moesten we dan een keuze maken, want met alle 17 aan de slag ging niet. Toen zijn we overgestapt op de thema’s uit de Groene Agenda Kinderopvang. We kwamen erachter dat de belangrijkste thema’s waar wij zelf ook mee aan de slag wilden hierin staan. Dus de pijlers uit ons beleid zijn dezelfde als die uit de Groene Agenda. Die pijlers hebben we uitgewerkt voor Spring. In de praktijk deden we al een hoop dingen, maar nu hebben we dit expliciet benoemd”, aldus Mark. 

Ingezet op bewustwording

 “Duurzaamheid is iets wat tot ons DNA hoort, het is niet een project dat we er even bij doen. Het zit in hele grote dingen, zoals zonnepanelen op het dak en groene stroom inkopen. Maar het gaat veel verder dan dat. Als we kijken naar dat DNA, dan praat je juist over de kleine dingen die we alledaags doen. Net als onze andere kernwaarden, is duurzaamheid er ook één geworden die je meeneemt in de keuzes. We zitten nu nog in de aanjaagmodus, maar de ambitie is dat iedereen binnen Spring duurzaamheid gaat uitademen. We zijn daarin realistisch, voor een deel van ons personeel gaat dit vanzelf, voor de rest gaat het wat minder vanzelf en moeten we op zoek naar een manier die ook voor hen werkt. Dit begint bij ons met het constant uitdragen van de visie en het creëren van bewustzijn. Daar zetten we maximaal op in. De wil is er wel: iedereen ziet het belang er van in. Maar dit zagen we in de uitvoering niet terug. We hebben toen de focus gelegd op de zaken waar zij zelf invloed op hebben. We stimuleren onze medewerkers gedurende de dag, in alle handelingen die ze doen, de criteria van duurzaamheid mee te nemen in de afweging die ze maken: Kan ik de verwarming misschien een graad lager zetten en een vest aantrekken? Verpakkingsmateriaal, gooi ik dat weg of kan ik dat nog hergebruiken? Moet ik de boodschappen wel twee keer per week laten bezorgen of kan dat ook in één keer? We hebben dan wel gratis verzendkosten, maar elke levering zorgt voor meer uitstoot. In feite willen we ze meegeven om bij alles de vraag te stellen: Hoe kan ik de wereld minder schade toebrengen?”

Ambassadeurs op locatie

Initiatieven die worden aangedragen vanuit de locaties worden zelf gestimuleerd en gefaciliteerd, denk aan een moestuin. Elke locatie deelt jaarlijks een poster met de andere locaties met daarop de duurzaamheidsinitiatieven die vanuit de locatie zijn genomen. Dit werkt ontzettend inspirerend! Locaties die actief bezig zijn met dit thema krijgen een soort keurmerk op de deur. En om ervoor te zorgen dat het thema levend blijft, willen we dat elke locatie een eigen ambassadeur heeft. 

Organisatie brede maatregelen

Mark heeft Facilitaire Zaken (onder andere: inkoop) in zijn portefeuille, waardoor hij zelf invloed heeft op veel organisatie brede duurzaamheidsinitiatieven. En in het team van Facilitaire Zaken zitten mensen die duurzaamheid belangrijk vinden en hier energie in steken. Dat is nodig, want niet alles gebeurt lokaal. “Dan heb ik het over het elektrisch maken van het wagenpark. Oude bussen die nog op diesel rijden, worden vervangen door elektrische varianten. En locaties, die wij in eigendom hebben, worden voorzien van zonnepanelen en laadpalen. Ook zijn we bezig  met het duurzamer maken van onze reiskostenregeling, zodat we minder de auto nemen en meer het OV gebruiken. Zo zijn we de mogelijkheden van een lease fiets aan het onderzoeken. Ook de kant van de installaties hebben we onder de loep genomen. Op ons hoofdkantoor liggen zonnepanelen en ook alle andere panden in eigendom krijgen panelen. En op het hoofdkantoor hebben we een warmtepomp laten installeren, zodat we de gaskraan voor de vloerverwarming dicht kunnen draaien.” 

Duurzaam inkoopbeleid

Inmiddels toetst Spring al haar leveranciers op duurzaamheid. Zo heeft zij haar inkoopbeleid omtrent luiers goed bekeken. Spring heeft wasbare luiers overwogen, maar uiteindelijk besloten dat het niet bij haar past, maar wel de keuze gemaakt dan alleen nog maar klimaat neutrale luiers in te kopen. Mark: “En zo doen wij dat bij alle leveranciers, ook voor bijvoorbeeld de inrichting: Wat voor materiaal wordt er gebruikt en welke afweging maken we dan? We kijken niet alleen met een duurzame bril naar de inkoop, maar ook naar bestaande spullen. We hebben een eigen onderhoudsdienst met een loods waarin wij de gebruikte meubels en spullen opslaan van locaties die een nieuwe inrichting krijgen. De spullen die nog wel gebruikt kunnen worden, worden opgeknapt en hergebruiken we zelf.” 

Binnenklimaat

“Op de panden, die in eigendom zijn, is de besluitvorming wat makkelijker, denk aan goede isolatie en regulatie van temperaturen. Daarin investeren we dan ook. Voor de huurlocaties is dit moeizamer. We hebben een grote variëteit aan huurcontracten, denk aan private huur, huur in een school, bij een voetbalvereniging en noem maar op. We hebben een vastgoedcoördinator die alle huurcontracten onder zijn hoede heeft. Zij is constant met deze verhuurders in gesprek over dit thema.” 

Monitoring aan de hand van data

“We hebben in elke ruimte CO2-meters met monitoring (CO2 en temperatuur) hangen. Aan de hand van deze data bepalen wij welke locaties prioriteit hebben. We kunnen zo feitelijk zien wat er nodig is om het binnenklimaat te optimaliseren. Soms zit hem dat in de temperatuur en kijken we eerst naar de schil van het gebouw, in de breedste zin van het woord, waaronder ook zonwering. Als dat niet voldoende helpt, kijken we naar het plaatsen van een airco unit en zo pellen we de mogelijkheden af. Als het een combinatie blijkt van temperatuur en CO2 in bijvoorbeeld een dichte ruimte als een slaapkamer, wordt dit al ingewikkelder. In dat soort gevallen vragen we de partij die de monitoring voor ons doet om advies. Dit advies wordt gegeven op basis van wat er gemeten is in combinatie met een locatiebezoek. Dit advies kan zitten op het menselijk handelen, maar ook op verdergaande maatregelen zoals aanpassingen aan het gebouw. De ene keer geven we dus instructies aan pedagogisch medewerkers en is dat voldoende, en een andere keer moeten we echt een de slag met bijvoorbeeld het ventilatiesysteem. Dit is echt maatwerk per locatie.”

Instructie aan medewerkers

“Wanneer instructie nodig blijkt, dan pakt onze veiligheidscoördinator dit op. Hij komt op alle locaties en heeft de kennis en de vaardigheid in zich om deze instructie te geven. Deze coördinator heeft toegang tot alle gemeten data, maakt de lijst met locaties die prioriteit hebben en gaat naar deze locaties voor een rondgang door het pand om te bepalen wat er nodig is. Instructie met betrekking tot ventileren gaat altijd samen met instructies om kou en tocht te voorkomen. Deze twee aspecten zijn niet los van elkaar te zien.” 

Wil jij ook aan de slag met duurzaamheid binnen jouw kinderopvang organisatie? Neem dan contact met ons op. 

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op