Virtueel Kinderdagverblijf

Hoe richt u uw kinderdagverblijf in? Wat mag wel en wat niet van de wetgever? Het Virtueel Kinderdagverblijf (VKD) biedt uitkomst

In het Virtueel Kinderdagverblijf vindt u alle actuele wet- en regelgeving voor kinderopvangaccommodaties. U navigeert eenvoudig van de ene naar de andere ruimte en kunt ook op specifieke wet- en regelgeving zoeken. Zo zijn onder meer de Arbowet, het Bouwbesluit, ergonomie-eisen en de Ministeriële regeling kwaliteitseisen kinderopvang opgenomen.

VKD.png

Om het virtueel kinderdagverblijf te kunnen bekijken heeft u een ondersteuningsabonnement nodig bij Waarborgfonds Kinderopvang.

> Naar het Virtueel Kinderdagverblijf

Thema's en projecten