Steekproef naleving afspraken bij gebruik BSO Bus

In de tweede week van mei wordt een steekproef uitgevoerd om te toetsen of organisaties die gebruik maken van de BSO Bus zich houden aan de afspraken uit het convenant. Kinderopvangorganisaties met BSO Bussen die geselecteerd zijn, ontvangen hierover volgende week bericht via de mail.

Zoals in het convenant bepaald zal het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in opdracht van de convenantspartijen de steekproef houden. De steekproef zal uitgevoerd worden middels een digitale uitvraag op basis van de BSO Bussen in gebruik. De totale omvang van de steekproef is daarmee afhankelijk van het aantal BSO Bussen in gebruik. Al deze BSO Bussen hebben een uniek nummer. De selectie van de steekproef wordt random gemaakt op basis van deze unieke nummers. Eén kinderopvangorganisatie kan daardoor in de steekproef voor meerdere BSO Bussen benaderd worden. Indien een BSO Bus geselecteerd wordt voor de steekproef, krijgt de kinderopvangorganisatie een mail met de uitvraag en een toelichting hoe daaraan te voldoen. Organisaties hebben 14 dagen om de gevraagde informatie aan te leveren.

Om kinderopvangorganisaties te ondersteunen bij het aanleveren van de gegevens, heeft het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in samenspraak met de sectororganisaties BK, BMK en BOinK een speciale pagina ingericht met informatie en hulpmiddelen.

05/05/2021 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd