BSO Bus

Sinds het najaar van 2020 wordt de BSO Bus gebruikt door kinderopvangorganisaties voor het vervoer van kinderen. Om het vervoer met de BSO Bus zo veilig mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt waar je als kinderopvangorganisatie aan moet voldoen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Hieronder vind je informatie die helpt bij het voldoen aan deze afspraken.

In de checklist veilige routes vind je een stappenplan hoe je met de veilige routes aan de slag kan gaan. Ook lees je meer over de steekproeven die regelmatig worden uitgevoerd en vind je de contactgegevens voor als je inhoudelijke vragen hebt.


In oktober en november van 2021 vindt de tweede steekproef plaats om de naleving van de afspraken te toetsen.
Als een BSO Bus uit jouw organisatie geselecteerd wordt, dan krijg je een mail met alle informatie die je nodig hebt.


>> Geselecteerd voor de steekproef? Lever hier de gegevens aan

Voorwaarden in het kort

Voor het gebruik van de BSO Bus gelden de volgende voorwaarden:

 • Maak een overzicht van de standaard veilige routes
 • Gebruik maximaal de veilige routes
 • Zorg dat de bestuurder minimaal 18 jaar is
 • Zorg dat de bestuurder de op de BSO Bus gerichte rijvaardigheidstraining heeft afgerond

Om aan deze voorwaarden te voldoen zijn hulpmiddelen opgesteld. Bekijk bij 'Hoe doe ik dat?' welke hulpmiddelen er zijn. 

Te allen tijde geldt uiteraard dat het de verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie is om te zorgen voor een veilig gebruik van het voertuig.

Hoe doe ik dat?

 • Hoe maak ik een velige route en wat leg ik hiervoor vast? Bekijk de checklist.

> Checklist Veilige Routes

 • Hoe kan ik verklaren dat:
  • ik maximaal gebruik maak van de vastgelegde veilige routes én
  • dat de bestuurders van mijn BSO Bus minimaal 18 jaar zijn en de rijvaardigheidstraining succesvol hebben afgerond?

> Onderteken deze verklaring

 • Hoe regel ik de rijvaardigheidstrainingen? Deze kun je alleen boeken bij de gecertificeerde organisatie VVCR-Prodrive.

> Boek een rijvaardigheidstraining

Steekproef

Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang heeft opdracht gekregen steekproeven uit te voeren om te controleren of kinderopvangorganisaties aan de voorwaarden voldoen. In onderstaande toelichting vind je alle informatie over deze steekproeven. Als de BSO bus die binnen jouw organisatie gebruikt wordt hiervoor geselecteerd is, ontvang je een uitgebreid informatiepakket over deelname aan de steekproef. 

Toelichting steekproef

Vragen?

Heb je inhoudelijke vragen over de steekproef of heb je hulp nodig bij het aanleveren van de informatie voor de steekproef? Neem contact met ons op via 085-1303893 of stuur een e-mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl.

Het convenant en de naleving in de praktijk

Het convenant is gesloten door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de sectororganisaties BK, BMK en BOinK. Naast de voorwaarden voor het veilig gebruik, bepaalt het convenant ook dat een onafhankelijke externe commissie toeziet op naleving van deze afspraken. De commissie doet dat formeel in opdracht van de sectororganisaties kinderopvang.

De commissie bestaat uit drie leden: 

- Mirjam Salet (voorzitter) - oud-burgemeester van Spijkenisse en Gouda
- Jaap van Barneveld - voormalig hoofinspecteur bij de verkeersdienst van de Landelijke Eenheid (Nationale Politie)
- Cor Schuurman - voormalig directeur-bestuurder van TintelTuin

​Deze drie commissieleden toetsen en begeleiden formeel het onderzoek dat regelmatig plaatsvindt in de vorm van steekproeven. 

Als een commissielid op enige wijze een betrokkenheid heeft met een kinderopvangorganisatie, zal dit lid niet betrokken zijn bij de uitvoering van de taken van de commissie in relatie tot de betreffende kinderopvangorganisatie.

Brancheorganisaties banner.png