Onderzoek - Financiële ontwikkeling sector kinderopvang

De financiële ontwikkeling van de sector kinderopvang wordt sinds begin 2000 gemonitord middels een jaarlijks sectorrapport. Om een langer termijn beeld te krijgen van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang hebben we een meerjaren overzicht samengesteld van kengetallen van een aantal jaren in de periode 2005 tot en met 2020.

We hebben daarbij jaren geselecteerd die het begin of einde van een bepaalde periode in de sector vertegenwoordigen. Denk hierbij onder andere aan de effecten van de invoering van de Wet kinderopvang (2005), de stevige groei van de sector in de jaren 2005 tot 2010, de gevolgen van de economische crisis in de periode 2010-2014, het herstel van de sector vanaf 2015 tot nu en meest recent de gevolgen van Covid-19. 

De volgende kengetallen worden weergegeven:

  • Solvabiliteit 
  • Rentabiliteit 
  • Liquiditeit 
  • Personele lasten 
  • Huisvestingslasten

Bekijk hier het onderzoek

Heb je vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem contact met ons op via info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085 – 130 56 83.

Cijfers & inzicht

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op