Wat betekent het “Didam-arrest” voor de ontwikkeling van kindcentra?

De ontwikkeling van kindcentra roept in de regel al genoeg vraagstukken op. De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak “Didam” voegt daar een nieuw aandachtspunt aan toe. Wat heeft dit arrest nu tot gevolg?

Kort gezegd heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de gemeente, als ze een onroerende zaak wil verkopen, aan potentiële gegadigden de mogelijkheid moet bieden om mee te dingen. De exacte gevolgen van het arrest zijn nog niet uitgekristalliseerd. De verwachting is dat er nog nieuwe jurisprudentie volgt die tot een eenduidig beeld zullen leiden.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK hebben op basis van de huidige kennis een document samengesteld. Het document geeft inzicht in de kaders waarvan rekenschap gegeven moet worden. Het bevat beknopt informatie voor gemeenten, onderwijsorganisaties en kinderopvangorganisaties over de mogelijke gevolgen. Het biedt daarnaast handvatten voor de te volgen openbare selectieprocedure bij de ontwikkeling van kindcentra. Belangrijk daarbij is te blijven uitgaan van het inhoudelijke belang van de samenwerking en dat te laten prevaleren in de criteria.

Download het kennisdocument hier

Kindcentra

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op