Inspiratiedocument: Op weg naar inclusievere kinderopvang

Dit document is een hulpmiddel voor kinderopvangorganisaties, gemeenten, ouders en andere stakeholders om met elkaar in gesprek te gaan om een aanbod van inclusievere opvang te realiseren, toegankelijk voor alle kinderen in de wijk/woonplaats.

Niet bij alle kinderen verloopt opgroeien vanzelfsprekend. Soms is extra zorg en aandacht nodig vanwege het gedrag, de ontwikkeling of de opvoeding/omgeving. Voor deze groep kinderen is niet altijd plaats binnen de reguliere kinderopvang, maar opvang op een kinderdagcentrum of medisch kinderdagverblijf, vallend onder de zorg, is ook niet passend. Om deze kinderen toch een plek te kunnen bieden op een kinderopvang wordt zogenoemde plusopvang of inclusieve opvang georganiseerd: gespecialiseerde kinderopvang/BSO op een reguliere kinderopvang waar extra zorg en aandacht wordt geboden.

In de praktijk blijkt dat het aanbod van inclusievere opvang en de samenwerking tussen betrokken partijen om deze vorm van opvang te regelen divers is. Met dit document willen we kinderopvangorganisaties die hierin een ambitie hebben met kennis en inspiratie op weg helpen bij het realiseren van inclusievere opvang.

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan dit inspiratiedocument door het delen van de praktijkvoorbeelden.

Download het inspiratiedocument


Ondersteuning
Heb je vragen of ondersteuning nodig? Neem gerust contact op via info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085 – 130 56 83.

Organisatieontwikkeling

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op