Sectorrapport Kinderopvang 

Het Sectorrapport Kinderopvang is een rapport met een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang.

De financiële positie wordt getoond aan de hand van de balans en de resultatenrekening en daarna via verschillende kengetallen verder gespecificeerd. Bijvoorbeeld met een kengetal over de personeelslasten en een kengetal over de huisvestingslasten. Kinderopvangorganisaties kunnen zich zo spiegelen met het gemiddeld sectorbeeld. Het geeft inzicht in de eigen financiële positie en het helpt om de koers voor de toekomst te bepalen.

Verschenen Sectorrapporten in de afgelopen vijf jaar: 

Wil jij ook bijdragen aan financieel inzicht in de sector kinderopvang?* Voer dan je jaarcijfers in via www.benchmarkkinderopvang.nl of mail je jaarrekening naar info@waarborgfondskinderopvang.nl

*Alle cijfers worden anoniem verwerkt en zijn niet individueel herleidbaar.

Cijfers & inzicht

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op