Virtueel Kinderdagverblijf

Hoe richt je jouw kinderdagverblijf in? Wat mag wel en wat niet van de wetgever? Het Virtueel Kinderdagverblijf (VKD) biedt uitkomst.

In het Virtueel Kinderdagverblijf vind je alle actuele wet- en regelgeving voor kinderopvangaccommodaties. Je navigeert eenvoudig van de ene naar de andere ruimte en kunt ook op specifieke wet- en regelgeving zoeken. Zo zijn onder meer de Arbowet, het Bouwbesluit, ergonomie-eisen en de Ministeriële regeling kwaliteitseisen kinderopvang opgenomen.

 

Om het virtueel kinderdagverblijf te kunnen bekijken heb je een ondersteuningsabonnement nodig bij Waarborgfonds Kinderopvang.

> Naar het Virtueel Kinderdagverblijf