FAQ Arbeidsrechtelijke vragen Coronavirus

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang | Utrecht

Hoe gaat een kinderopvangorganisatie als werkgever op een goede manier om met de gevolgen van de coronacrisis? De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang heeft een FAQ opgesteld.

In dit document wordt antwoord gegeven op enkele veel gestelde arbeidsrechtelijke vragen op dit punt. De ontwikkelingen in de coronacrisis volgen elkaar snel op. Dat betekent dat onderstaande vooral handreikingen zijn. De informatie kan veranderen door nieuwe inzichten of nieuwe maatregelen. De branchevereniging actualiseert deze FAQ regelmatig.
 

Naar de FAQ

Op de website van de Branchevereniging vindt u ook nieuws over de Werkwijzer Poortwachter: begeleiding re-integratie in tijden van corona. Het UWV heeft een addendum (versie 1) gepubliceerd. Hierin staat o.a. uitgelegd hoe het UWV omgaat met het (in mindere) mate kunnen voldoen aan de re-integratieverplichtingen door Corona. Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

 

06/04/2020 / Extern nieuws
Gerelateerd