woensdag 09 augustus 2023
Body tekst

Handreiking starters VE

Met voorschoolse educatie (VE) voor peuters met een risico op een (taal)achterstand kunnen we de kansen van kinderen vergroten. Dat is een doel dat aansluit bij de pedagogische opdracht van de kinderopvang; een maatschappelijke opdracht met hoge urgentie. GOAB: Kansen voor kinderen heeft een handreiking ontwikkeld voor starters VE. 

De handreiking 'Starters VE' geeft informatie over:
* Wat is (V)VE? Welke eisen worden gesteld aan VE?
* Hoe wordt VE gefinancierd?
* Wie houdt toezicht op VE?
* Welke stappen kun je nemen om VE-aanbieder te worden?

Download de handreiking