Afbeelding bij artikel
donderdag 07 december 2023
Body tekst

Sectorrapport Kinderopvang 2023 online

Vanaf vandaag staat het Sectorrapport Kinderopvang 2023 online. Een rapport met een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang middels de jaarcijfers 2022. 

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang brengt dit rapport al voor het 19e jaar op rij uit. Er werkt jaarlijks een vaste groep van kinderopvangorganisaties mee, wat bijdraagt aan de transparantie in de sector. Op basis van kindplaatsen is de deelname dit jaar 47% van de sector en daarmee geeft het rapport een goed beeld van de financiële ontwikkeling. Het Sectorrapport is dit jaar met meer sectordata uitgebreid. We willen dit de komende jaren nog verder uitbreiden. Heb je daar suggesties voor, laat het ons weten. 

Naast de financiële trends wordt ook inzicht gegeven in ontwikkeling van capaciteit, gebruik, tarieven en het aantal medewerkers in de sector. In de bijlagen wordt de spreiding van de financiële kengetallen weergegeven, uitgesplitst naar rechtsvorm en omzetklasse. Hiermee zetten we een volgende stap naar een brede sectorrapportage. 

De sector heeft nog altijd te maken met een stijging van de kosten. Wij zien dat, net als in 2023, veel organisaties hun tarieven flink verhogen. De extra indexatie van het toeslagtarief 2024 zorgt ervoor dat ouders daarin gecompenseerd worden. 

We bedanken alle deelnemende kinderopvangorganisaties voor hun bereidheid om mee te werken aan transparantie en roepen de overige kinderopvangorganisaties op om volgend jaar ook deel te nemen. We hebben het Sectorrapport weer kunnen samenstellen mede dankzij commitment van de sectororganisaties en de ouderverenigingen. 

Bekijk hier het Sectorrapport 

Zijn er naar aanleiding van het lezen van dit rapport vragen of heb je ondersteuning nodig? Neem dan contact op via mail: info@waarborgfondskinderopvang.nl of tel: 085-130 56 83