Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2019

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer met betrekking tot het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2019.

Kinderopvang in Nederland is belangrijk. Het is belangrijk voor de arbeidsparticipatie van ouders en voor de ontwikkeling van het kind. Met deze brief biedt Van Ark de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen, de wijziging van de toeslagpercentages in de eerste en tweede kindtabel en de wijziging van de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang aan. In de brief wordt de vormgeving voor de kinderopvangtoeslag per 2019, zoals opgenomen in het ontwerpbesluit, kort gepresenteerd. 

De brief inclusief bijlagen is eveneens naar de Eerste Kamer gestuurd.

Download hier de brief

 

12/06/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd