Aanpassing rekenregels beroepskracht-kindratio (bkr)

Dienst Uitvoering Onderwijs | Den Haag | Zuid-Holland

Op 1 januari 2019 veranderen de rekenregels van de bkr. Het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep verandert. Het doel is om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingsfasen van kinderen.

Nieuwe rekenregels
Vanaf 1 juni 2018 kunt u met behulp van de rekentool in het LRK vast rekenen met de nieuwe regels. Dan kunt u zien welke groepssamenstellingen er mogelijk zijn en hoeveel pedagogische medewerkers daarvoor nodig zijn. Hier kunt u de rekentool bkr vinden.

04/06/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd