Bijeenkomsten verandering kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Den Haag | Zuid-Holland

Het ministerie van SZW organiseert informatiebijeenkomsten door het hele land. Centraal staan de veranderingen in de kinderopvang door de invoering van de Wet IKK. Deze tweede serie bijeenkomsten is gericht op het informeren van ondernemers in de kinderopvang over het toezicht rondom de nieuwe kwaliteitseisen. 

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
Er gaan nieuwe kwaliteitseisen gelden in de kinderopvang. Dit is vastgelegd in de Wet IKK. De wijzigingen gelden voor alle kindercentra, dus ook voor peuterspeelzalen. Kinderopvangondernemers krijgen direct met deze veranderingen te maken. Tijdens de eerste serie bijeenkomsten is vooral ingegaan op het proces van totstandkoming van de nieuwe kwaliteitseisen en wat de kwaliteitseisen inhouden. In deze tweede serie bijeenkomsten worden kinderopvangondernemers geïnformeerd over het toezicht rondom de gewijzigde kwaliteitseisen.

Werkwijze en programma
Het projectteam Implementatie IKK van het ministerie van SZW werkt samen met GGD GHOR Nederland (de vereniging van GGD’en)om de bijeenkomsten te realiseren. De wijzigingen in het toezicht worden kort en bondig uitgelegd, er is ook gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers over IKK en de voorbereidingen op IKK. De bijeenkomsten duren van 15:00 tot ca. 17:00 uur.

Een bijeenkomst in de buurt
De bijeenkomsten worden door heel Nederland georganiseerd.

Groningen                   Donderdag 30 november
Assen                          Maandag 4 december
Zwolle                          Woensdag 6 december
Almere                        Donderdag 14 december
Eindhoven                   Maandag 18 december
Leeuwarden                 Maandag 8 januari
Roermond                   Donderdag 11 januari
Maastricht                    Maandag 15 januari
Roosendaal                  Dinsdag 16 januari
Dordrecht                    Dinsdag 23 januari
Leiden                         Woensdag 24 januari
Nieuwegein                  Maandag 29 januari
Meppel                        Maandag 5 februari
Tilburg                         Woensdag 7 februari
Goes                            Donderdag 15 februari
Bussum                       Vrijdag 16 februari
Alkmaar                       Maandag 19 februari
Arnhem                       Donderdag 22 februari

Meer informatie en aanmelden
Je kunt je aanmelden via de onderstaande website voor de bijeenkomsten. Op deze website zullen de locaties en het definitief programma worden toegevoegd zodra deze bekend zijn.
www.bijeenkomstenveranderingenkinderopvang.nl

 

15/11/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd