Biodiversiteit in en rondom de kinderopvang | Handreiking en stappenplan

Uit onderzoek van studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein* blijkt dat een verhoogde biodiversiteit in en rondom de kinderopvang positieve effecten heeft op de kinderen en de pedagogisch professionals. Zo wordt er minder stress ervaren en stimuleert een groene omgeving lichaamsbeweging en spelvormen waarbij socialer gedrag wordt vertoond. Op basis van dit onderzoek is de handreiking 'Biodiversiteit in en rondom de kinderopvang' ontwikkeld.

Voorblad handreiking biodiversiteit.PNGIn de handreiking wordt antwoord gegeven op de vragen: 'Wat is biodiversiteit?', 'Welke effecten heeft dit op kind en pedagogisch professional?' en 'Hoe kun je de biodiversiteit optimaliseren?'. Een belangrijk onderdeel van de handreiking is het stappenplan; een praktisch hulpmiddel om de biodiversiteit op jouw kinderopvanglocatie(s) te verhogen.

Download de handreiking

De handreiking 'Biodiversiteit in en rondom de kinderopvang' is onderdeel van de Groene Agenda Kinderopvang. De Groene Agenda Kinderopvang ondersteunt op een laagdrempelige manier om met duurzaamheid binnen je organisatie aan de slag te gaan. Heb je vragen of ondersteuning nodig? Neem contact op met de helpdesk van de Groene Agenda Kinderopvang via info@waarborgfondskinderopvang.nl of tel. 085 – 130 52 87.

*In opdracht van Stichting Groen Cement en Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang is in 2021 door twee studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein, Beau Biesboer en Maxime ten Brundel, een onderzoek gedaan naar de waarde van biodiversiteit voor de kinderopvang. In juni 2021 hebben de studenten het rapport opgeleverd. Een waardevol document vol met kennis over biodiversiteit en wat dit kan betekenen voor de sector Kinderopvang. Dit rapport is als basis gebruikt voor het ontwikkelen van deze handreiking.

07/02/2022 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd