Brochure Toezicht en Handhaving

Brancheorganisatie Kinderopvang | Utrecht

GGD GHOR heeft onlangs haar brochure Toezicht en Handhaving met specifieke informatie voor houders ge-update.

In de brochure staan de kwaliteitseisen waaraan een houder zich moet houden. Maar ook worden de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente beschreven.

Lees hier het volledige bericht en download de brochure Toezicht en Handhaving 

 

 

29/04/2021 / Extern nieuws
Gerelateerd