Informatiebijeenkomsten Belastingdienst en Workshopreeks Waarborgfonds - aanlevering gegevens kinderopvang

In maart 2020 organiseert de Belastingdienst informatiebijeenkomsten voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus over de aanlevering van opvanggegevens aan de Belastingdienst. In april 2020 start de workshopreeks georganiseerd door het Waarborgfonds om kleinere kinderopvangorganisaties extra ondersteuning te bieden bij het aanpassen van de administratie om te voldoen aan de nieuwe eisen. 

Brief
Eind 2019 heeft de Belastingdienst een brief verstuurd aan alle kinderopvangorganisaties, waarin de invoering dan wel veranderingen in het leveren van gegevens is aangekondigd. Door deze wijzigingen kan de Belastingdienst de dienstverlening aan ouders verbeteren.

Verschillende situaties
Voor veel kinderopvangorganisaties is de levering van opvanggegevens nieuw. Een ander deel van kinderopvangorganisaties levert nu jaarlijks gegevens en zal dit straks maandelijks doen. Een kleiner deel stuurt al maandelijks gegevens op, voor hen wijzigt alleen de aan te leveren informatie.

Informatiebijeenkomsten
Om alle kinderopvangorganisaties te informeren over de (gewijzigde manier van) aanlevering, organiseert de Belastingdienst informatiebijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over wat de achtergrond is van de wijzigingen. Daarnaast wordt uitgelegd wat de gegevenslevering praktisch gaat inhouden en hoe de Belastingdienst ondersteuning kan bieden op het moment dat er opvanggegevens (op de nieuwe manier) worden geleverd.

Klik hier voor meer informatie of om u direct aan te melden voor de informatiebijeenkomsten van de Belastingdienst.

Extra ondersteuning 
In aanvulling op de informatiebijeenkomsten biedt het Waarborgfonds kleinere kinderopvangorganisaties extra ondersteuning bij het aanpassen van de administratie om te voldoen aan de nieuwe eisen. Hiervoor is onder andere een workshopreeks ontwikkeld die in april 2020 start op verschillende locaties in het land. De workshops zijn laagdrempelig opgezet en helpen u bij een goede inrichting van uw bedrijfsvoering vanuit een praktische benadering. We nemen u mee in hoe u uw administratie het beste kunt organiseren, uzelf tijd kunt besparen en ruimte kunt creëren om u te kunnen richten op de toekomst. 

Meer informatie over de workshopreeks

15/02/2020 / Extern nieuws, Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd