Kabinet vergeet te investeren in jongste generatie

Kinderopvangtotaal.nl | Nederland

Uit de Miljoenennota en de begrotingen SZW en OCW blijkt dat het kabinet niet van plan is om nieuwe investeringen te doen in de kinderopvang. Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang reageren teleurgesteld. Zij hadden gehoopt dat het kabinet het belang zou erkennen van investeren in de jongste generatie.

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) reageert teleurgesteld op de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen. ‘We hoopten ambitie terug te lezen ten aanzien van het aanpakken van het personeelstekort, het versterken van de expertise en het imago van de kinderopvang en het bevorderen van integrale kindvoorzieningen,’ schrijft de BMK. ‘Kern is nog altijd het bieden van financiële ondersteuning aan werkende ouders voor kinderopvang en het bevorderen van de kwaliteit van kinderopvang.’ En dit terwijl de BMK graag zou zien dat de regering erkent ‘dat kinderopvang meer is en nog meer moet zijn dan een arbeidsmarktinstrument, namelijk een op ontwikkeling gerichte voorzieningen voor kinderen, waarvoor investeren loont.’

Ook bij de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) ziet men het ontbreken van nieuwe investeringen in de kinderopvang als een gemiste kans. Juist nu het geld beschikbaar is, zou de regering moeten investeren in de ontwikkeling van onze jongste generatie en het ontzorgen van hun ouders, vindt de organisatie. De BK stelt vast dat de regering zegt dat zij personeelstekorten in onderwijs en zorg wil terugdringen en de deeltijdcultuur wil aanpakken, maar hiervoor niet lijkt te willen investeren in de kinderopvang. 

Wat melden de Miljoenennota, de Begroting SZW en Begroting OCW nu wel over de kinderopvang? Het kabinet verwacht dat het gebruik van kinderopvang (en daarmee ook de uitgaven) in 2020 zullen toenemen doordat ouders geleidelijk op een beleidswijziging reageren. In latere jaren nemen de uitgaven vervolgens nog licht toe, met name als gevolg van een stijging van het gebruik van dagopvang. Deze stijging hangt samen met de verwachte toename van het aantal 0- tot 4-jarigen (CBS-bevolkingsprognose). Het kabinet verwacht verder dat het aantal kinderen in de opvang vooral in 2019 sterk zal toenemen als gevolg van de intensivering in de kinderopvangtoeslag en de gunstige conjuncturele ontwikkeling. De stijging is het grootst op de buitenschoolse opvang. De intensivering zal doorwerken op het gebruik in 2020. Het aantal uren per kind zal stijgen in 2019 en 2020 bij de dagopvang en stabiel blijven bij de buitenschoolse opvang. Lees hier het volledige bericht.

23/09/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd