Nederlandse ouders gebruiken vaakst kinderopvang in EU

Driekwart van de Nederlandse kinderen onder 3 jaar kreeg in 2014 opvang. Daarmee maakten Nederlandse ouders binnen Europa het vaakst gebruik van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of een andere vorm van kinderopvang. Dat meldt CBS.

Van alle kinderen tot drie jaar in de Europese Unie werd de helft opvangen, maar er zijn aanzienlijke verschillen tussen landen. Lees hier het volledige bericht.

Centraal Bureau voor de Statistiek | Den Haag | Zuid-Holland

Wilt u weten hoe de kinderopvangsector er financieel voor staat?
Waarborgfonds & Kenniscentrum Waarborgfonds Kinderopvang geeft ook dit jaar tijdens de kennisdag 'Grip op Kwaliteit' inzicht in de financiële positie en ontwikkeling van de sector. Om de financiële kengetallen te kunnen presenteren hebben we uw hulp nodig. Stuurt u uw jaarrekening naar ons op? U mag erop rekenen dat al uw gegevens anoniem worden verwerkt.

22/08/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd