Onderzoek binnenmilieu kinderdagverblijven

GGD Groningen | Nederland

De GGD Groningen heeft met financiering van het RIVM een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar het binnenmilieu in kinderdagverblijven. In 2009 zijn metingen verricht bij 44 kinderdagverblijven in de provincie Groningen. Daarbij zijn vier aspecten onderzocht:

  • Ventilatie in babybedjes door meting van CO2-concentraties in en bij babybedjes
  • Fijn stof waarden in de lucht van groepsruimten. Deze waarden zijn vergeleken met die in woningen
  • Vlamvertragers in vloerstof van groepsruimten zijn onderzocht in hoeverre de stoffen voorkomen en in welke mate deze gevonden zijn
  • Geluidniveau binnen in kinderdagverblijven tijdens normale activiteiten van kinderen in de groepsruimten

Het onderzoek was niet gericht op het geven van een oordeel per kinderdagverblijf en stond los van de reguliere inspecties. Na uitvoering van het onderzoek zijn in 2010 alle betrokken kinderdagverblijven geïnformeerd over de resultaten. Lange tijd is gedacht dat het niet zou lukken om het rapport breed beschikbaar te stellen, o.a. door organisatorische veranderingen in het team en andere prioriteiten. Om de inhoud te ontsluiten is echter recentelijk besloten om toch  de eindredactie uit te voeren. Ook al is het onderzoek alweer enkele jaren geleden uitgevoerd bevat het rapport nog steeds informatie die vernieuwend is en ook nu nog waarde heeft. Lees hier het volledige rapport. 

19/04/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd