Onderzoek - Financiële ontwikkeling sector kinderopvang

Sinds de oprichting in 1996 verzamelen we jaarcijfers van kinderopvangorganisaties. Deze worden onder andere gebruikt bij de jaarlijkse sectorrapporten. We hebben op basis van de huidige databestanden over een aantal jaren in de periode 2005 tot en met 2020 kengetallen berekend die de financiële ontwikkeling van de sector weerspiegelen. 

Wat zijn de effecten van de invoering van de Wet kinderopvang (2005), de groei van de sector in de jaren daarna (tot 2010), de economische crisis (2010-2014), het herstel van de sector in de jaren 2015 tot nu, en meest recent de gevolgen van Covid-19? Lees er meer over in dit onderzoek. 

 

>> Bekijk hier het onderzoek

 

15/04/2022 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd