Praktijktoets kosteneffecten BKR

Convenantpartijen in de kinderopvang gaan een praktijktoets uitvoeren van het SEO onderzoek naar de kosteneffecten van de nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr) in de kinderopvang. Dit moet een beter beeld opleveren van de werkelijke kosten voor kinderopvangorganisaties.

De conventantpartijen gaan de praktijktoets zelf bekostigen. Daarnaast gaan de convenantpartijen op verzoek van Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen voor de grote spreiding. 

In een brief aan de Kamer verzoeken de convenantpartijen (BK, BMK, Sociaal Werk Nederland en BOinK) het SEO onderzoek nu nog niet te bespreken, maar eerst de uitkomsten van de praktijktoets af te wachten. Bekijk de brief hier. 

 

21/03/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd