Resultaten monitor Wet IKK

Eind 2018 is de eerste meting uitgevoerd van de Monitor Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Bartels. Met de monitor wil het ministerie van SZW de gefaseerde implementatie van de nieuwe kwaliteitseisen voor de kinderopvang volgen. De resultaten van deze eerste meting zijn in een rapport gepubliceerd en aangeboden aan de Tweede Kamer.

Werkwijze

Het doel van de eerste meting is het in beeld brengen van de stand van zaken van en ervaringen met de implementatie van de kwaliteitsmaatregelen die per 1 januari 2018 van kracht zijn. Dit is gedaan op basis van gesprekken met 100 houders van kinderopvanglocaties, verspreid over 15 gemeenten, drie typen kinderopvang (dagopvang, bso en voormalig peuterspeelzalen) en drie verschillende grootteklassen op houderniveau. Tevens zijn 224 pedagogisch medewerkers van deze locaties en 62 vertegenwoordigers van oudercommissies geraadpleegd. Ook zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de 15 betreffende gemeenten en de 15 GGD-regio’s waarbinnen deze gemeenten vallen.

 

Lees hier het volledig nieuwsbericht!

 

Ondersteuning IKK vanuit Waarborgfonds Kinderopvang

Heeft u vragen of ondersteuning nodig en/of wilt u een persoonlijk gesprek plannen? Twijfel niet en laat ons weten hoe we u verder kunnen helpen! U kunt ons telefonisch bereiken via 085-1305683 of klik hier om contact op te nemen!

 

02/05/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd