SER vraagt aandacht voor huisvesting kindcentra

Kindcentra 2020.jpgBron: Kindcentra 2020 | Nederland

De SER pleit in het recente advies Een werkende combinatie, voor het nu echt van de grond krijgen van dagarrangementen. Op korte termijn zijn oplossingen nodig - ook - voor de knelpunten in huisvestingsvraagstukken. Zou de uitbreiding van de gemeentelijke zorgplicht, zoals Kindcentra 2020, bepleit een goede oplossing kunnen zijn? Kom naar de kennisdag van Ruimte OK op 29 november, hoor meer en praat mee!

Het SER-advies benadrukt het belang van dagarrangementen. De SER verwacht een visie van de overheid op de toekomstige ontwikkeling van dagarrangementen. De SER stelt ook maatregelen voor de korte termijn voor om praktische belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Eén van die maatregelen is het verbeteren van de huisvesting, het vergemakkelijken van regels voor gezamenlijke huisvesting en het creëren van aantrekkelijke gebouwen. De SER constateert knelpunten (zoals het vorderingsrecht en het ontbreken van investeringsruimte voor kinderopvang en de afstemming daarover tussen gemeente, onderwijs en kinderopvang) en stelt oplossingen voor:

"Volgens de raad dienen deze belemmeringen in de bestaande regelgeving met betrekking tot huisvesting in onderwijs en kinderopvang te worden opgeheven en in de regelgeving dient de samenwerking in een gebouw te worden vergemakkelijkt (bijvoorbeeld door aanpassing van de onderwijsbestemming van de ruimten). De raad is van mening dat de huisvestingsplannen voor het basisonderwijs standaard ruimte voor BSO-accommodatie moeten opnemen.”

Heeft de praktijk baat bij deze oplossingen? Wat is er in die tussentijd mogelijk? Een groot aantal experts heeft met Kindcentra 2020 meegedacht over oplossingen op een iets langere termijn en bepleit uitbreiding van de gemeentelijke zorgplicht. Vindt u dat een goede oplossingsrichting? De kennisdag Grip op kwaliteit biedt volop de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over knelpunten en oplossingen, nu en straks.

07/11/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd