Staatssecretaris heroverweegt pilots IKK

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland  

In de Verzamelbrief Kinderopvang informeert Staatssecretaris Van Ark (SZW) de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom een aantal onderwerpen op het terrein van de kinderopvang.

Een van die onderwerpen zijn de pilots IKK. In het kader van de Wet IKK zouden er speciale pilots van start gaan om innovatieve opvang met alternatieve regels te testen. Maar staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken vindt het nu niet wenselijk om met deze pilots te starten. ‘De sector is gebaat bij rust.’ Waarom zij vindt dat dit niet het juiste moment is om met de pilots van start te gaan leest u in de verzamelbrief. 

Download de 'Verzamelbrief Kinderopvang' 

11/03/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd