Toezicht op het vaste gezichtencriterium en de drie-uursregeling: ruimte voor de toezichthouder

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Den Haag | Zuid-Holland

VNG, GGD GHOR Nederland en het ministerie van SZW hebben overeenstemming bereikt over de ruimte die een toezichthouder heeft bij het toezicht op twee belangrijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang: het vaste gezichtencriterium en de drie-uursregeling.

De drie organisaties dragen uit dat bij het toezicht op deze eisen het belang van de kinderen en de inspanning van de kinderopvangorganisatie centraal staan. Dit betekent dat de toezichthouder de ruimte heeft om tot een professioneel oordeel te komen of er sprake is van een overtreding die gerapporteerd moet worden.

In een gezamenlijke brief van de VNG, GGD GHOR Nederland en het ministerie van SZW geven de drie partijen richting en houvast bij het toezicht op en handhaving van deze twee kwaliteitseisen. De partijen adviseren gemeenten en GGD’en om hun werkwijze aan deze lijn aan te passen en hiernaar te gaan handelen.

Lees hier de brief

22/07/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd