Uitkomsten onderzoek aanscherping beroepskracht-kindratio

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Den-Haag | Zuid-Holland

Eerder is aan de Tweede Kamer beloofd de verwachte kostenstijging naar aanleiding van de aanscherping van de beroepskracht-kindratio (BKR) in de dagopvang te onderzoeken. Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, is nu afgerond. Staatssecretaris Van Ark stuurde daarom vandaag een kamerbrief en het onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer. In de kamerbrief gaat Van Ark in op de door SEO gekozen onderzoeksopzet, de resultaten van het onderzoek en haar conclusies op basis van deze resultaten.

SEO BKR.pngVan Ark concludeert dat er met de geraamde macro kostenstijging van 4,9 procent genoeg rekening is gehouden met de verwachte kostenstijging naar aanleiding van de BKR-aanpassing in de dagopvang. Wel constateert ze dat er verschillen zijn in de verwachte kostenstijging tussen grote en kleine kinderopvangorganisaties. Daarom vraagt ze sectorpartijen na te denken over oplossingen voor deze verschillen. Tot slot, concludeert ze op basis van het onderzoek dat de aanscherping van de BKR, zoals eerder gepland, per 1 januari 2019 ingaat.

Bekijk hier haar Brief aan de Tweede Kamer en het onderzoeksrapport

Ondersteuning nodig?
Heeft u vragen over de aanscherping van de BKR? Of over de Wet IKK in het algemeen? Heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van de Wet IKK? Word dan abonnee van onze helpdesk, of neem contact op voor ondersteuning op maat.

19/03/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd