UPDATE Format Pedagogisch Coachingsplan

Sinds het beschikbaar stellen van het format coachingsplan eind 2020 is deze veelvuldig aangevraagd en gebruikt. Het format is voorzien van een update en is op een aantal punten gewijzigd. Onder andere is de extra ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE toegevoegd (deze verplichting geldt per 1 januari 2022).

Heb je behoefte aan meer structuur in de aanpak van het pedagogisch beleidswerk en coaching in jouw organisatie, maar ontbreekt de tijd en inspiratie om zelf een coachingsplan op te stellen? De update van het format pedagogisch coachingsplan is vanaf nu (vrij) beschikbaar!

Het coachingsplan zorgt voor een kwalitatieve invulling van de pedagogisch beleidsontwikkeling en coaching. Het is een ideaal hulpmiddel voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach om meer diepgang te geven aan het werk. Het geeft richting en ambitie en het zorgt voor een heldere positionering van jouw functie binnen de organisatie. De verhoging van de pedagogische kwaliteit staat in dit plan centraal. Het plan geeft antwoord op de vragen: hoe en waarom? In de handige jaarkalender zet je jouw doelen om in concrete activiteiten. Het coachingsplan helpt je daarnaast om te voldoen aan de wettelijke kaders. Zo is de urenberekening en de verdeling over de locaties opgenomen en is er in de jaarkalender ruimte om jouw urenverantwoording bij te houden.

Wil je aan de slag met het format?  

Klik dan hier om het op te vragen

Volg de workshop ‘Maak jouw coachingsplan’ en spar met collega pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches over de invulling van jouw coachingsplan. Luister naar elkaars overwegingen en leer van de ervaringen! Je gaat naar huis met een rugzak vol kennis en inspiratie om jouw coachingsplan te maken.

24/08/2021 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd