Uw jaarcijfers: de basis voor inzicht en het bepalen van uw koers

Met uw jaarrekening legt u financiële verantwoording af aan externe partijen, zoals de Belastingdienst, uw financier en/of Kamer van Koophandel. Maar wat doet u eigenlijk zelf met de jaarrekening? Komt deze ongelezen in de kast te liggen of kan deze een positieve bijdrage leveren aan uw onderneming?

Met uw jaarrekening kunt u uw financiële positie vergelijken met voorgaande jaren. Is uw omzet gegroeid, of zijn uw kosten gestegen ten opzichten van het vorige jaar? Waarschijnlijk weet u zelf goed hoe u er voor staat, maar weet u ook hoe uw cijfers zich verhouden tot de branche gemiddelden? Inzicht in uw cijfers helpt om op uw omzet en kosten te sturen, een nieuwe strategie te bepalen en de bevestiging te krijgen dat u op de goede weg zit.

Continu inzicht in de financiële ontwikkeling van uw eigen onderneming is van belang, maar ook inzicht in de volledige sector kinderopvang om zo als organisatie in te kunnen spelen op de veranderende omgeving in de kinderopvang. Zo zijn er op dit moment vragen over de financiële gevolgen van het Coronavirus en is er de vraag of de sector voldoende vet op de botten heeft voor de toekomst.

Ook dit jaar gaat het Waarborgfonds Kinderopvang aan de slag met deze vraagstukken en maken we de financiële ontwikkeling van de sector inzichtelijk. Helpt u mee?

Help Waarborgfonds Kinderopvang om ook over 2019 weer sectorinzicht te delen. Lever uw jaarrekening van 2019 aan!

Wanneer u uw jaarcijfers over 2019 aanlevert, worden deze gegevens automatisch en anoniem verwerkt ten behoeve van het sectorrapport. Er blijven dan voor u enkel een paar korte vragen over om in te vullen. Op deze manier kost het u nauwelijks tijd, maar draagt u bij aan goed sectorinzicht.

Elke vorm van jaarcijfers telt hierbij! Van klein tot groot en van een officieel jaarverslag tot een volledige uitdraai van uw balans en winst en verliesrekening met toelichting.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag!

logo's.png

18/05/2020 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd