Vervallen diploma's met aanvullend bewijs terug op diplomalijst voor dagopvang

Kinderopvang-Werkt | Utrecht

Cao-partijen hebben besloten dat twaalf diploma’s terugkomen op de diplomalijst voor pedagogisch medewerker in combinatie met aanvullend bewijs. De diploma’s kwalificeren vanaf 1 november 2020 voor de functie van pedagogisch medewerker dagopvang in combinatie met een branche-erkende scholing op het gebied van pedagogiek. Of in combinatie met een scholing die bij individuele gelijkstellingsverzoeken als voldoende is beoordeeld op actuele pedagogiek. De lijst met certificaten is te vinden op Kinderopvang werkt!.

Aanleiding voor het besluit is de afspraak uit het cao-akkoord voor de Cao Kinderopvang 2020-2021 over de diploma’s Jeugdwelzijnswerk (hbo-j) en Agogisch Werk (AW). Voor deze diploma’s is onderzocht of deze met aanvullend bewijs aangevuld zouden kunnen worden.

Lees hier het volledige bericht 

02/11/2020 / Extern nieuws
Gerelateerd