14 februari 2018
/ Theater de Kleine Willem in Enschede

Symposium "Leren is kinderspel!?"

Op woensdag 14 februari 2018 organiseert gemeente Enschede in samenwerking met de VNG een symposium over IKC-vorming en vooren vroegschoolse educatie (VVE).

Keynote sprekers Claire Boonstra (Operation Education) en professor Paul Leseman (Universiteit Utrecht) geven tijdens het symposium “Leren is kinderspel!?” hun visie op het huidige onderwijssysteem en de rol en invulling van voor- en vroegschoolse educatie.

’s Middags is er een variëteit aan kennissessies, onder andere over de vorming van IKC’s in diverse Nederlandse steden en de ervaringen met inclusieve en integrale samenwerking tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp. Ook is er aandacht voor thema’s als ondersteuning- en zorgstructuur, scholing, ouderbetrokkenheid en nieuwe instrumenten voor taalontwikkeling. 

Organisator: Gemeente Enschede i.s.m. de VNG
Wanneer: Woensdag 14 februari
Waar: Theater de Kleine Willem in Enschede
Kosten: €50.00
 

Meer informatie en inschrijven