Afbeelding bij artikel
dinsdag 13 juni 2023
Body tekst

Begrotingsmodel voor kinderopvangorganisaties

Stel in 5 stappen je eigen begroting samen!

Het jaarlijks samenstellen van een begroting is belangrijk om inzicht te hebben in de financiële voortgang van de organisatie. Met de begroting kan de financiële voortgang tussentijds beoordeeld worden en kan er bijgestuurd worden. Daarnaast biedt een begroting onderbouwing voor het prijsbeleid.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang heeft voor kinderopvangorganisaties het Begrotingsmodel Kinderopvang ontwikkeld. Hiermee kan de begroting in vijf eenvoudige stappen samengesteld worden. Je vult de relevante (historische) gegevens en bezettingsprognoses in en de begroting wordt voor je opgesteld. Je kunt verschillende scenario’s bekijken en vergelijken. Dit maakt het model bruikbaar om het juiste uurtarief te bepalen voor het nieuwe kalenderjaar.

Begroten per werkvorm
Het Begrotingsmodel Kinderopvang geeft de keuze om wel of niet te begroten per werkvorm. Begroten per werkvorm levert een duidelijk beeld op van de opbrengsten en kosten die met elke werkvorm verband houden*. Omdat de marges voor dagopvang en buitenschoolse opvang zo verschillen, geeft het een waardevol extra inzicht in de financiële prestaties van de afzonderlijke werkvormen en daarmee aanknopingspunten tot verbetering hiervan.

*Om op deze manier te kunnen begroten, moeten de kosten in de administratie en boekhouding apart worden bijgehouden. Als je meerdere werkvormen aanbiedt en dit nog niet apart bijhoudt, is ons advies ernaar te streven dit in de toekomst wel te gaan doen. Wil je hierover van gedachte wisselen met een expert? Neem contact met ons op.

Eenvoudig in gebruik
Tijdens de ontwikkeling van het model hebben verschillende ondernemers meegekeken. De reacties bevestigen dat elke ondernemer met dit model aan de slag kan: "Als kleine kinderopvangonderneming hebben wij nooit een echte begroting gemaakt. De verschillende soorten opvang, groep gerelateerde kosten en overige zaken maakt het voor ons lastig. De expertise en kennis op dit gebied ontbreekt binnen de organisatie. En onze financiële middelen zijn niet toereikend om het uit te besteden. Dit Begrotingsmodel kunnen we stap voor stap invullen en geeft ons direct inzicht. Het is helder en duidelijk opgezet en blijft overzichtelijk!".

Wil je graag individuele ondersteuning bij het gebruikmaken en invullen van het Begrotingsmodel? We helpen je in een persoonlijk gesprek op weg bij het opstellen van jouw jaarlijkse begroting. Neem contact op via info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar tel. 085-130 56 83.

Flitswebinar
Bij het Begrotingsmodel hoort een handleiding en een flitswebinar. Tijdens dit flitswebinar leggen we stap voor stap uit hoe je het model invult en welke afwegingen je daarbij maakt. Na het volgen van het webinar kun je aan de slag met het opstellen van je eigen begroting.

Kosten
Het Begrotingsmodel kost €350,- excl. btw. Dit is inclusief de handleiding, het flitswebinar en vijf jaar lang updates van het model. Organisaties met een ondersteuningsabonnement krijgen 30% korting.

Joost Koetsier