Afbeelding bij artikel
donderdag 21 maart 2024
Body tekst

Een goed klimaat voor alle kinderen: het kan wél! 

Maart 2024 | verslag 7e Kennisdag

Ruim 350 deelnemers uit kinderopvang, onderwijs, ministeries, gemeenten en de bouwsector, waren op 14 maart in Utrecht bij elkaar voor een geslaagde 7e editie van de landelijke Kennisdag!

Kennis, inspiratie en netwerken 

Na een interactief debat met vertegenwoordigers van de ministeries en sectororganisaties, waren er kennissessies met experts en ervaringsdeskundigen van kinderopvangorganisaties, scholen en gemeenten. Een breed scala aan onderwerpen zoals optimale huisvesting, samenwerking en verduurzaming kwam aan bod. Inspirerende voorbeelden uit de praktijk lieten zien dat er al heel veel kan! Tijdens en na de sessierondes en bij het napraten was er alle ruimte om ervaringen te delen en te leren van en met elkaar.  Enkele inzichten van deze dag: 

  • Er kan nog veel worden bereikt door succesvolle ervaringen opnieuw toe te passen. 
  • School en kinderopvang zijn ook een oefenplaats voor het (samen) leven. 
  • Aan motivatie ontbreekt het niet. Veel partijen willen vanuit een maatschappelijke opdracht aan de slag voor kindontwikkeling. 
     

Debat: samenwerken aan een goed klimaat voor alle kinderen 

Marco van Zandwijk deed de aftrap door zijn visie te delen op veranderingen in de samenleving met een directe impact op kindontwikkeling. Vertegenwoordigers uit het werkveld gingen daarna met elkaar in debat. Want wat is er nodig om een goed ontwikkelklimaat te realiseren?  De open blik van dagvoorzitter Frénk van der Linden bracht waardevolle interactie tussen panel en publiek.  

Tijdens het debat werd gesproken over het goed benutten van beschikbare expertise in het werkveld. Door samen op te trekken rondom het jonge kind kan voor alle partijen meerwaarde ontstaan. Ouders en jeugdzorg moeten hierin ook meegenomen worden. Huisvesting is daarbij een middel en geen doel op zich. Als middel draagt het bij aan de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang, maar schotten tussen de organisaties los je daarmee nog niet op. We moeten waken voor het creëren van nieuwe kokers. Laten we verschillen juist omarmen. Ook dat is inclusief.  

Dank en tot de volgende Kennisdag! 

Wij kijken terug op een hele mooie Kennisdag en bedanken alle deelnemers voor hun bijdrage. 

In 2025 organiseren we weer een Kennisdag vol met kennisdeling en interactie! Wil jij hierbij aanwezig zijn? Houd dan onze nieuwsbrief in de gaten. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief