Afbeelding bij artikel
donderdag 29 februari 2024
Body tekst

Kennisgroep kleinschalige ondernemers onderzochten wat kinderen bij hun leren

Op 5 februari 2024 vond in de pittoreske Betuwe een boeiende workshop plaats. IJsbrand Jepma, onderzoeker bij Sardes en schrijver van ‘Wat leert mijn kind bij jullie’, was te gast.

Met elkaar hebben we ons gericht op het verbeteren van de educatieve kwaliteit binnen onze kinderopvangorganisaties. Tijdens deze interactieve sessie werden een aantal belangrijke vraagstukken aangesneden, waarbij we diep ingingen op praktische toepassingen en verbeteringen:

Vraagstuk 1: Formule voor educatieve kwaliteit
We hebben de formule EK = PP (D + A + C + I) geanalyseerd, waarbij EK staat voor Educatieve Kwaliteit en de letters verwijzen naar verschillende aspecten zoals Doelen en Activiteiten. We hebben besproken of deze formule bruikbaar is voor het verbeteren van de educatieve kwaliteit binnen de eigen organisaties.

Vraagstuk 2: Beleid en praktijk van professionalisering
Dit vraagstuk bood de kans om het professionaliseringsbeleid kritisch onder de loep te nemen. We hebben gekeken naar doelen, opleidingsplannen, samenwerkingen, en andere aspecten die bijdragen aan het ontwikkelen van de pedagogisch professionals.

Vraagstuk 3: Kenmerken van impactvolle coaching
Ten slotte hebben we de kenmerken van impactvolle coaching besproken en geëvalueerd in hoeverre deze worden toegepast binnen de organisaties van de deelnemers.

De workshop bood niet alleen een kans tot verdieping van de kennis van de deelnemers, maar ook tot reflectie op het eigen handelen en de mogelijkheid om concrete verbeteringen door te voeren. 

Inzichten om te gebruiken om samen de educatieve kwaliteit binnen de organisaties te versterken!

Meer informatie over de kennisgroepen en netwerkkringen

Heb je interesse in het boek 'Wat leert mijn kind bij jullie' van IJsbrand? Informeer dan bij je lokale boekhandel!