Organiseren en financieren Kindcentra

Gezamenlijke huisvesting van kinderopvang en onderwijs is al ruim 20 jaar een onderwerp van gesprek. Er is nog geen landelijke regeling voor de gezamenlijke huisvesting, iets wat steeds voor nieuwe lokale vraagstukken zorgt.  

Wil je als gemeente, schoolbesturen en/of kinderopvangorganisaties met deze gezamenlijke huisvesting aan de slag? Bekijk hieronder ons ondersteuningsoverzicht. We delen deze ondersteuning in op basis van de verschillende fases van het proces; van planfase tot beheer.

 

                       204184 Logo WKK DEF RGB.jpg                    RUI043 Logo RuimteOK DEF CMYK.jpg

 

Fase A: Planvorming

Ga je aan de slag met het organiseren van de gezamenlijke huisvesting voor kinderopvang en onderwijs? Zorg dan dat alle partijen evenwichtig betrokken zijn. Ook kinderopvang zal vanaf het begin onderdeel moeten uitmaken van het project. Tijdens deze fase bieden we de volgende ondersteuning:

 • Fase 0 gesprekken
  Hierin gaan we met één of meerdere organisaties in gesprek over de opgave en hoe te komen tot een integrale visie. Met deze kennis kan de vervolgstap gezet worden. Meer weten? Lees hier meer. 

Fase B: Organisatie en financiering

Als de visie er eenmaal is, dan zien we vraagstukken ontstaan over het eigendom van de huisvesting en wie de ruimten voor kinderopvang financiert. Tijdens deze fase bieden we de volgende ondersteuning:

 • Financieringsoplossingen voor gemeenten
  Investeren in huisvesting vraagt kennis over het risico en de financiële middelen. Bij kindcentra kan deze opgave bij gemeenten liggen. Bekijk hier de ondersteuning specifiek voor gemeenten
   
 • Borgstellingen
  Als je als kinderopvangorganisatie zelf dient te investeren in de ruimten voor kinderopvang in een kindcentrum, dan kan daar externe financiering voor nodig zijn. Wij kunnen daarbij ondersteunen met een borgstelling. Het risico wordt dan voor de financier afgedekt, wat de positie van de kinderopvangorganisatie bij de financiering versterkt. 
   
 • Cursus 'Organiseren en Financieren van Kindcentra'
  Tijdens deze cursus gaan we in op de diverse mogelijkheden om tot een kindcentrum te komen. Er wordt uitleg gegeven over de verantwoordelijkheden, wetgeving en oplossingen voor ervaren belemmeringen. Houd onze agenda in de gaten voor de eerstvolgende cursus.
   
 • Handreiking 'Organiseren en Financieren van een Kindcentrum'
  Op dit moment wordt er gewerkt aan een handreiking rondom het organiseren en financieren van een kindcentrum. We beschrijven de mogelijkheden en gaan in op de belemmeringen die in de praktijk ervaren worden en geven daar oplossingen voor. Ervaar je praktische knelpunten bij de realisatie van de huisvesting van een kindcentrum? Laat het ons weten, we kunnen deze knelpunten meenemen in de handreiking.

Wil je als gemeente, kinderopvangorganisatie of schoolbestuur expertise inroepen rondom deze thema’s? Dan kun je ook gebruik maken van maatwerkondersteuning. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. 

Fase C: Beheer

Nadat een kindcentrum operationeel is, kan een gemeente of kinderopvang geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de exploitatie. Denk onder andere aan de exploitatievraagstukken bij de kinderopvang waardoor de huurafspraken in het geding komen. Tijdens deze fase bieden we de volgende ondersteuning:

 • Ondersteuningsgesprek
  Tijdens dit gesprek kijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Wil je weten of zo'n gesprek in jouw situatie van toegevoegde waarde is? Neem gerust contact met ons op. 
Kennisitems
Stel in 5 stappen je eigen begroting samen!
Virtueel kinderdagverblijf
Format ondernemersplan/ businessplan
Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020