Afbeelding bij artikel
dinsdag 31 januari 2023
Body tekst

Krapper werkkapitaal door ouders die rekening niet kunnen betalen

Steeds meer ouders hebben moeite de factuur voor de kinderopvang (op tijd) te betalen. Dit kan gevolgen hebben voor het werkkapitaal van kinderopvangorganisaties. De kosten lopen door, terwijl de inkomsten later of helemaal niet binnenkomen.

Incasso-organisaties GGN en Flanderijn laten in een nieuwsbericht weten dat ze zien dat het aantal openstaande bedragen dat zij opeisen namens de kinderopvang sinds afgelopen zomer is toegenomen met 15 tot 20 procent. Voordat het incassobureau erbij komt, proberen kinderopvangorganisaties al betalingsregelingen af te spreken. GGN ziet dat kinderopvangorganisaties heel behulpzaam zijn voor ouders door meermaals uitstel van betaling te geven.

Inzicht in werkkapitaal
Het treffen van een betalingsregeling kan een goede oplossing zijn. Het geld komt uiteindelijk alsnog binnen en de ouder behoudt de opvangplek voor het kind. De organisatie moet voldoende werkkapitaal hebben om in de tussentijd aan de eigen financiële verplichtingen te blijven voldoen. Stel een liquiditeitsprognose op om hierin inzicht te krijgen. Je ziet dan hoeveel liquide middelen er elke maand aanwezig zijn en of achterstallige betalingen van ouders een probleem gaan vormen. Op basis van dit inzicht kun je de juiste keuzes maken.

Tekort aan liquide middelen
Leiden achterstallige betalingen van ouders voor problemen in het werkkapitaal of voorzie je anderszins een tekort? De tiplijst ‘Werkkapitaal op orde’ geeft een overzicht van maatregelen die je op korte termijn kunt nemen om een dreigend tekort voor te blijven of op te lossen. Dit geeft de organisatie enige tijd om tot een structurele oplossing te komen en de inkomsten en uitgaven weer in balans te krijgen.

De experts van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang denken graag met je mee. Neem contact met ons op. Mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085 – 130 56 83. We staan klaar om je te helpen met inzicht (wat speelt er) en geven handvaten om continuïteit te realiseren (hoe ga ik hier concreet mee aan de slag). We hebben ook de mogelijkheid om zekerheid aan de financier te geven voor een tijdelijk overbruggingskrediet.

Deze ondersteuning vindt plaats vanuit het programma Kinderopvang op Koers.