Met behulp van borgstelling eigen pand voor KDV Prins Heerlijk

PH_logo.jpgAl vanaf 2001 exploiteert mevrouw Lansdorf kinderdagverblijf Prins Heerlijk in een populaire wijk in Utrecht. Het pand waar men gevestigd is werd jaren gehuurd. In 2015 kreeg de ondernemer de mogelijkheid het pand te kopen. Naast de wens van de ondernemers om het pand in eigendom te krijgen, bleek aankoop ook financieel interessant. Hiervoor had men een onderbouwd ondernemingsplan opgesteld en een analyse gemaakt van de huurlasten ten opzichte van de kosten voor koop, o.a. rente- en aflossing van de lening en onderhoudskosten.

Voor de financiering kwam de ondernemer via haar bank in contact met het Waarborgfonds om een deel van de lening te borgen. Het Waarborgfonds besloot een borgstelling voor de financiering af te geven. Afwegingen hierbij waren o.a. de positieve track record van de organisatie, de goede ligging van de locatie, de ruime bestemming en courantheid van het pand en de mogelijkheden voor alternatieve aanwendbaarheid.

De borgstelling verlaagde het risico van de financier, waardoor de financieringsvoorwaarden gunstiger konden worden.

Afwegingsvragen voor kopen pand:

  • Wat is de bestemming van het pand? Is kinderopvang mogelijk?
  • Wat is de alternatieve aanwendbaarheid van het pand?
  • Wat is de ligging van het pand?
  • Wat is de status van onderhoud? Is op korte termijn een investering nodig i.v.m. achterstallig onderhoud?
  • Moet het pand verbouwd worden?
  • Is er een taxatierapport?

Wil jij meer weten over deze borgstelling of onderzoeken of jij zelf voor een borgstelling in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.


Meer praktijkvoorbeelden lezen? Bekijk ze in dit overzicht.

Foto's
Gerelateerd