Stichting Wolderwijs start met vier IKC's 

SKW logo RGB.jpg

Stichting Wolderwijs, een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeente De Wolden, kreeg in 2015 het idee om 4 multifunctionele accommodaties, waarin een basisschool van de stichting gevestigd was, om te vormen naar integrale kindcentra (IKC’s).

Met de omvorming naar IKC’s wil men enerzijds de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen tot en met 12 jaar waarborgen en anderzijds de (kind)voorziening in de regio in stand houden. Deze laatste staat onder druk als gevolg van de demografische krimp in de regio.

Om over te kunnen gaan naar IKC-vorming besluit Stichting Wolderwijs kinderopvang in eigen beheer te gaan aanbieden. Hiervoor wordt Stichting Kindcentra Wolderwijs opgericht. Door het oprichten van een separate stichting wordt voldaan aan de voorwaarde dat het onderwijs en de kinderopvang gescheiden georganiseerd moeten worden.

Middels een borgstelling van Stichting Waarborgfonds Kinderopvang werd startkapitaal verkregen. Hiermee konden de nodige eerste investeringen gedaan worden voor de kinderopvangactiviteiten. Samen met IKC-ontwikkelingssubsidie van de gemeente kwam er voldoende financiële ruimte om de eerste drie opbouwende jaren van de stichting te overbruggen.

Stichting Wolderwijs en Stichting Kindcentra Wolderwijs bieden nu op de 4 locaties samen een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

Binnen het IKC wordt gewerkt met één team van professionele leerkrachten en pedagogisch medewerkers waardoor een veilige omgeving en doorgaande lijn gerealiseerd wordt. 

Wil jij meer weten over integrale kindcentra? Bekijk dan ook eens onze thema-pagina IKC. Voor informatie over borgstellingen kun je contact met ons opnemen.


Meer praktijkvoorbeelden lezen? Bekijk ze in dit overzicht.

Gerelateerd